бесплатно рефераты
 

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

p align="left">При роботі не в автоматичному режимі передачі зведень - технік-метеоролог передає інформацію на МД, зведення METAR і MET REPORT вручну. Для передачі метеоінформації на МД та зведення MET REPORT в 00 та 30 хвилин (або кожні 60 хвилин) технік-метеоролог натискає клавішею миші на піктограму „Передача на индикатор”. Для передачі зведення METAR в ручному режимі технік-метеоролог не викликає редактор телеграм „Запис строку”, цей редактор вийде автоматично на головному вікні КРАМС-4, для відправлення зведення METAR в лінію зв'язку технік-метеоролог натискає клавішею миші на кнопку «Передача телеграммы в выбранный канал связи».

Після передачі зведення METAR в інформаційному рядку виходить повідомлення „Телеграмма отправлена”.

Якщо технік-метеоролог помітив помилку в зведенні METAR в групах, які вводяться вручну (явище поточної погоди, кількість, форму та висоту хмарності, якщо висота хмарності визначена візуально) технік-метеоролог викликає редактор телеграм, натиснувши на піктограму „Передача данных”, цей редактор вийде на головному вікні КРАМС-4, вибирає зведення METAR COR та коригує зведення вручну. Для відправлення зведення METAR COR в лінію зв'язку технік-метеоролог натискає клавішею миші на кнопку «Передача телеграммы в выбранный канал связи».

4.1.3 Спостереження між строками 00 та 30 хвилин

При переході через граничні значення даних вітру, видимості, дальності видимості на ЗПС, висоти хмарності (штормові критерії для передачі SPECIAL) зведення SPECIAL відправляються автоматично („режим шторм”); при появі, зміні інтенсивності та закінчені небезпечного явища погоди, при отриманні інформації про обледеніння, турбулентність, фактичний або очікуваний зсув вітру, інформації про грози зі штормового кола, зміні курсу або коефіцієнту зчеплення, при зміні прогнозу на посадку TREND, при сигналі „Тривога” - технік-метеоролог відправляє зведення SPECIAL вручну (натискає на піктограму „Передача на индикатор”).

При переході через граничні значення даних вітру, видимості, дальності видимості на ЗПС, висоти хмарності, при появі, зміні інтенсивності та закінчені небезпечного явища погоди (штормові критерії для передачі SPECI), в інформаційному рядку з'явиться повідомлення „Передайте телеграму SPECI”.

Для передачі SPECI технік-метеоролог відкриває піктограму „Запись SPECI”, перевіряє зведення та передає в лінію зв'язку (натискає на кнопку „Передача телеграммы в линию связи” в лівому верхньому куті).

При виникненні, посиленні, закінченні НЯ та СГЯ (штормові критерії для передачі WAREP), в інформаційному рядку з'явиться повідомлення „Передайте телеграмму WAREP”. Для передачі зведення WAREP технік-метеоролог відкриває піктограму „Передача данных”, вибирає зведення WAREP, перевіряє і доповнює зведення (при необхідності) та передає в лінію зв'язку.

Примітка: якщо по технічним причинам зведення METAR, SPECI, WAREP не потрапили до банку даних, необхідно провести повторну передачу зведень, слід натиснути мишею на піктограму „Передача данных”, вибрати потрібне зведення та відправити в лінію зв'язку.

Якщо технік-метеоролог помітив помилку в зведенні SPECI в групах, які вводяться вручну (група явищ поточної погоди, кількість хмарності, групи нещодавніх явищ погоди), технік-метеоролог викликає редактор телеграм, натиснувши на піктограму „Передача данных”, цей редактор вийде на головному вікні КРАМС-4, вибирає зведення SPECI COR та коригує зведення вручну. Для відправлення зведення SPECI COR в лінію зв'язку технік-метеоролог натискає клавішею миші на піктограму «Передача телеграммы в выбранный канал связи».

Спостереження по сигналу „Тривога” - при надходженні сигналу „Тривога” технік-метеоролог проводить спостереження в повному обсязі на протязі 1 хвилини та оновлює інформацію на МД, передає зведення SPECIAL (вручну), в журналі АВ-6 зазначає, що спостереження проводились по сигналу тривога. Проводить позачерговий випуск кулепілота. Визначає напрямок та швидкість вітру для стандартних рівнів (100,200,300,500,600,900м), та зазначає, що даний кулепілот випущений по сигналу тривога.

Примітка: після отримання інформації про сигнал „Тривога” на аеродромі Святошин, технік-метеоролог проводить позачерговий випуск кулі-пілота. При обробці даних кулепілотних спостережень технік-метеоролог зазначає „Ш/п по ТРЕВОГЕ Святошин» та передає визначені дані вітру на висотах по телефону ГОА Святошин.

4.1.4 Команда „Режим автоматической передачи”

Команда „Режим автоматической передачи” відкриває вікно „Настройка интервалов передачи метеосводок”. Вікно поділене на 2 поля: поле „Режим передачи местных регулярных сводок” та поле „Режим передачи сводок”. В полі „Режим передачи местных регулярных сводок” технік-метеоролог встановлює потрібний режим передачі зведень MET REPORT (30 або 60 хвилин). Якщо біля напису „Автоматическая передача с интервалом” технік-метеоролог встановить „відмітку” - зведення MET REPORT будуть передаватися автоматично. Якщо технік-метеоролог видалить „відмітку” - зведення MET REPORT будуть передаватися вручну.

В полі „Режими передачи сводок” технік-метеоролог встановлює інтервал автоматичної передачі зведень METAR (30, 60 хвилин). Якщо біля напису „Автоматическая передача METAP в канал” технік-метеоролог встановить „відмітку” - зведення METAR будуть передаватися автоматично. Якщо технік-метеоролог видалить „відмітку” - зведення METAR будуть передаватися вручну.

4.1.5 Команда „Шаропилотные наблюдения

Призначена для роботи з даними кулепілотних спостережень. Команда відкриває вікно „Шаропилотные наблюдения”. В цьому вікні вводяться дані в рядки, які відмічені синіми рисками. Місця, які помічені червоним кольором, заповнюються розрахованими величинами.

В верхній частині вікна „Шаропилотные наблюдения” знаходиться горизонтальне меню, яке містить два пункти: „Файл” та „Результаты”. Нижче горизонтального меню знаходиться панель-інструментів, яка містить шість кнопок.

Вікно „Шаропилотные наблюдения” поділене на дві частини. Ліву частину вікна необхідно заповнити результатами кулепілотних спостережень у відповідності з формою КАЭ-1. Технік-метеоролог заповнює позиції, які виділені синім кольором. Введення результатів кулепілотних спостережень здійснюється за допомогою клавіатури.

Після введення результатів, технік-метеоролог вибирає рядок „Расчёт” в меню „Результаты”, після чого в лівій частині вікна будуть відображатися результати розрахунку траєкторії руху кулепілота, в правій частині вікна будуть результати розрахунків для стандартних ізобаричних поверхонь.

Для запису результатів введення та розрахунків в архів, необхідно в меню „Файл” вибрати рядок ”Сохранить”.

Для виведення результатів на печать, необхідно в меню „Файл” вибрати рядок ”Печать”.

Перегляд траекторії руху кулепілота виконується при виборі рядку „Траекторія” в меню „Результати”.

У випадку, якщо треба продивитися результати за попередні строки, а також при необхідності їх реагування, потрібно вибрати рядок „Архивний” в меню „Файл”. При цьому на екран буде відкрите вікно „Архив”

У вікні необхідно встановити відповідний рік, місяць, день і строк та натиснути клавішу „Выбрать”. Після чого у вікні будуть виведені результати за вибраний строк.

Рядок „Новый” в меню „Файл” використовується для підготовки пустого шаблону для введення результатів спостережень.

По закінченню роботи з додатком необхідно вибрати рядок „Выход” в меню „Файл”.

4.2 Розділ „Просмотр данных»

4.2.1 Команда „Анализ архивных данных

Команда „Анализ архивных данных” відкриває вікно „Отображение архивных данных”, в якому містяться: графіки напрямку та швидкості вітру (з двома курсами), видимості (з двома курсами та середина ЗПС), висоти нижньої межі хмар (з двома курсами), атмосферного тиску, температури та вологості повітря.

4.2.2 Команда „Работа с АВ-6

В верхній частині вікна знаходиться рядок заголовку „Журнал АВ-6”. Нижче - рядок меню журналу АВ-6, який містить 7 пунктів. Далі - панель інструментів, яка складається з ряду кнопок-піктограм. Далі - область, яка називається робочою областю журналу АВ-6, в верхній частині якої - назви граф.

Дані вимірювань та ручного введення в строки передачі зведень MET REPORT та SPECIAL (відправлених автоматично або вручну) заносяться в журнал АВ-6 автоматично, дані в щоденнику погоди АВ-6 доповнюються техніком-метеорологом тільки відомостями про час початку та закінчення явищ погоди, про наявність додаткової інформації (зсув вітру, грози зі штормового кільця) та інші. Атмосферні явища, що вводяться вручну в нижній частині фонового вікна за допомогою „Таблицы явлений”, заносяться в АВ-6 автоматично у вигляді символів. У тому випадку, якщо відсутній символ явища в АВ-6, його можна записати вручну за допомогою символьної таблиці - підказки, яка виводиться на екран. Для цього необхідно установити курсор миші на піктограмі „Показать символьную таблицу” та клацнути кнопкою. На екран вийде таблиця із символами атмосферних явищ. Встановити курсор на графі АВ-6 „Особые явления погоды” відповідного строку спостережень, вибрати вид явища та натиснути на кнопку „OK”. Аналогічно записати інтенсивність явищ. Після доповнення даними слід натиснути на піктограму „Сохранить файл в архиве”. Журнал АВ-6 складається зі сторінки A та сторінки В. Для перегляду архіву журналу АВ-6 технік-метеоролог натискає мишкою на піктограму „Открыть файл из архива”, далі вибирає рік, дату, число місяця та натискає на кнопку „Выбрать”. Для друку журналу АВ-6 технік-метеоролог натискає на піктограму „Печатать текст”, спочатку роздруковує сторінку А, потім сторінку В. Після закінчення роботи з журналом АВ-6 технік-метеоролог натискає мишкою на кнопку „End”.

Зміст граф журналу АВ-6

- графа 1 - час спостережень - строки 00 та 30 хвилин кожної години, час складання спеціальних зведень та спостережень по запиту, при сигналі „Тривога”, зміні курсу та коефіцієнту зчеплення, прогнозу на посадку, додаткової інформації;

- графи 2,3 - вітер у землі, усереднені за 2 хв. значення напрямку та середньої швидкості вітру;

- графа 4 - максимальна швидкість вітру (за 10 хвилин);

- графи 5,6,7 та 8 - вітер на 100 м та 500 м (автоматично з вікна „Ручной ввод данных”), якщо дані вітру на 100 м відсутні автоматично в графу 5,6 заноситься скорочення «ПРОГН»;

- графа 9 - видимість (при ручному введені значень видимості, визначеної візуально, заноситься автоматично із нижньої частини фонового вікна; при інструментальному вимірювані видимості вказується осереднене за 1 хвилину мінімальне значення з трьох датчиків);

- графа 10 - ступінь ОМІ (заноситься автоматично з текстового вікна „Огни” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 11 - дальність видимості на ЗПС з робочим курсом (осереднене значення за 1 хвилину);

- графа 12 - явища поточної погоди, при наявності явищ вручну вказується час початку, та закінчення явищ (заноситься автоматично з текстового вікна „Явления погоды” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 13 - загальна кількість хмар та кількість хмар нижнього ярусу в октантах (дані заносятья автоматично з нижньої частини фонового вікна);

- графа 14 - скорочені латинські назви всіх форм хмарності, також CB та TCU (заносяться з текстового вікна „Форма облаков” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 15 - висота хмар з робочим курсом з датчиків або визначена візуально;

- графа 16 - температура повітря з десятими долями;

- графа 17 - температура точки роси (°С) з десятими долями;

- графа 18 - відносна вологість повітря (%);

- графа 19 - абсолютна вологість;

- графа 20 -тиск QFE в мм.рт.ст. (з урахуванням поправки на висоту порогу ЗПС та температуру повітря (ззовні) з робочим курсом);

- графа 21 - барична тенденція за останні 3 години;

- графа 22 - відомості про турбулентність,обледеніння (заносяться з вікна „Ручной ввод данных”), автоматично заносяться дані мінімальної (за 06.00) та максимальної температури повітря (за 18.00) з вікна «Расчёт температуры и осадков»;

- графа 23 - курс посадки (заноситься автоматично з текстового вікна „Курс” з нижньої частини фонового вікна);

- графа 24- коефіцієнт зчеплення (заноситься автоматично з текстового вікна „Сцепление” з нижньої частини фонового вікна), зсув вітру, (дані заносяться із вікна „Ручной ввод данных”);

- графа 25 - прогноз на посадку (заноситься автоматично з текстового вікна „TREND” з нижньої частини фонового вікна).

- графа 26 - штучні перешкоди закриті, м/з -„мачта на севере закрыта”, ипз - „искусственные препятствия закрыты” (вказується автоматично із вікна „Ручной ввод данных”), другий рядок (знаменник) - дані висоти нижньої межі хмар неробочого курсу;

- графа 27 - тиск QFE в гПа (з урахуванням висоти порогу ЗПС та температури повітря (ззовні)); другий рядок (знаменник) -тиск c БАРу в гПа;

- графа 28 - тиск QNH в гПа; другий рядок (знаменник) - QFF в мм.рт.ст. - тиск, приведений до рівня моря по реальній атмосфері.

4.2.3 Команда „Работа с архивами

Команда „Работа с архивами” відкриває вікно „Просмотр архивов”. В верхній частині знаходяться кнопки: „Печать”, „Завершение работы”. Для перегляду архівів технік-метеоролог вибирає архів, встановлює почергово рік, місяць, число та час. У вікні ”Просмотр архивов” містяться такі архіви: FORM_TLG - архів сформованих повідомлень МД, зведень METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL (RMK); METEODISPLAY - архів МД; MTMT - архів „МЕТЕОТЕЛЕКСА”; PROG - архів роботи системи КРАМС-4; PROT - архів роботи програми КРАМС-4 та повідомлень інформаційного рядка; SENS - архів даних датчиків (пишеться по мірі надходження даних с датчику): HHH017 - дані висоти нижньої межі хмар з курсом 261 (дані 1-го, 2-го, 3-го шару та максимально виміряного сигналу), HHH019 - дані висоти нижньої межі хмар з курсом 81 (дані 1-го, 2-го, 3-го шару та максимально виміряного сигналу), MOR001- дані видимості з курсом 261, MOR003 - дані видимості, які виміряні у середини ЗПС, MOR007- дані видимості з курсом 81, дані видимості виміряні у середини ЗПС, PPP - дані атмосферного тиску, RRR - дані відносної вологості повітря, TTT - дані температури повітря, WIND029 - дані напрямку, середньої та максимальної швидкості вітру з курсом 261, WIND031 - дані напрямку, середньої та максимальної швидкості вітру з курсом 81; SHAP - архів кулепілотних спостережень; RUWW - архів ручного вводу даних (RUWW.DAT - архів ручного вводу даних, RUWW_SENS.DAT - архів ручного вводу приборних даних); TELG - відправлені повідомлення МД, зведення METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL, WAREP.

Розділ „Техника”

В розділі „Техника” техніком-метеорологом використовується вікно „Данные всех датчиков”, де у віконці „01” відображаються миттєві дані видимості с МК-261, „03” - дані видимості, виміряні у середини ЗПС, у віконці „07” - миттєві дані видимості з МК-81, у віконці „17” - миттєві дані висоти нижньої межі хмар з МК-261, у віконці „19” - миттєві дані висоти нижньої межі хмар з МК-81, у віконці „29” - миттєві дані параметрів вітру з МК-261, у віконці „31” - миттєві дані параметрів вітру з МК-81, у віконці „42” - миттєві дані атмосферного тиску, у віконці „45” - миттєві дані температури повітря, у віконці „49” - миттєві дані відносної вологості повітря. Якщо підвести курсор до віконця з миттєвими даними видимості „01”, „03” або „07” в нижній частині вікна „Данные всех датчиков” будуть відображатися миттєві мінімальні і максимальні значення видимості та значення осереднені за 1 та за 10 хвилин. Значення видимості осереднені за 10 хвилин відображаються у четвертому вікні. Якщо встановити курсор на інші віконця (зазначені вище), то в нижній частині вікна „Данные всех датчиков” будуть відображатися миттєві мінімальні і максимальні дані висоти нижньої межі хмар, параметрів вітру, температури повітря та вологості повітря.

5. Правила спостереження за метеоелементами та включення їх в зведення погоди

5.1 Спостереження за параметрами вітру - по датчикам вітру WIND, встановленими з двома курсами ЗПС. В зведення MET REPORT/SPECIAL включаються параметри магнітного вітру усереднені за 2 хвилини для двох курсів ЗПС (для початку та кінця ЗПС). Відхилення від середньої швидкості вітру (пориви) зазначаються як максимальні та мінімальні значення швидкості. В метеозведення METAR включаються параметри дійсного вітру усереднені за 10 хвилин.

На МД та в АВ-6 відображається середня швидкість та напрямок з урахуванням магнітного схилення усереднені за 2 хвилини, максимальна швидкість вітру - за останні 10 хвилин.

В зведеннях MET REPORT/SPECIAL:

Зміна напрямку кодується в наступних випадках:

а) повний діапазон змін напрямку за останні 10 хвилин перед строком спостережень від 60є до 180є , при середній швидкості вітру більше 2 м/с, такі зміни виражаються у вигляді двох екстремальних величин напрямку, в межах яких спостерігалась зміна напрямку вітру.

Наприклад: WIND TDZ 070/4MPS VRB BTN 030/ AND100;

б) повний діапазон змін напрямку за останні 10 хвилин перед строком спостережень складає від 60° до 180°, а середня швидкість вітру менше 2 м/с, напрямок вітру повідомляється як перемінне (VRB) та вказується дві екстремальні величини, в межах яких спостерігалась зміна напрямку вітру.

Наприклад: WIND VRB BTN 070/AND 150/1MPS;

в) повний діапазон змін напрямку вітру за останні 10 хвилин перед строком спостережень складає 180є і більше, напрямок вітру повідомляється як перемінне без вказівки середнього напрямку.

Наприклад: WIND VRB10MPS

г) якщо швидкість вітру менше 1 м/с, вітер вказується як „CALM” - тихо.

Наприклад: WIND CALM;

д) якщо швидкість вітру складає 50 м/с чи більше, вона відмічається як більше 49 м/с.

Наприклад: 270/ABV49MPS;

е) при зміні швидкості (поривів), коли відхилення від середнього значення швидкості вітру складає 5 м/с і більше, кодується з зазначенням досягнених екстремальних значень.

Наприклад: WIND 120/5MPS MAX10 MNM2.

В зведеннях METAR/SPECI:

а) відхилення від середнього напрямку вітру відмічається двома екстремальними величинами у випадку, якщо сумарне відхилення складає 60є і більше, але менше 180є при середній швидкості вітру 2 м/с та більше;

Наприклад: 20002MPS 160V230;

б) якщо повний діапазон відхилення складає 60є або більше, але менше 180є при середній швидкості вітру менше 2 м/с, напрямок вітру відмічається як перемінний (VRB) без вказівки середнього напрямку вітру;

Наприклад: VRB01MPS;

в) якщо повний діапазон відхилення складає 180є або більше, напрямок вітру відмічається як перемінний без зазначення середнього напрямку незалежно від величини швидкості вітру.

Наприклад: VRB10MPS;

г) якщо швидкість вітру менша 1 м/с, вітер вказується як „штиль”.

Наприклад: 00000MPS;

д) якщо швидкість вітру складає 50 м/с або більше, вона відмічається як „більше 49 м/с.

Наприклад: P49MPS;

е) максимальна швидкість вітру відмічається тільки у тому випадку, якщо вона перевищує середню швидкість на 5 м/с або більше.

Наприклад: 12005G10MPS.

5.2 Видимість (MOR) - визначається датчиками видимості трансмісометрами FLAMINGO (діапазон вимірювань від 50 до 10000 м), розташованими у обох курсів ЗПС та датчиком видимості FD-12P розташованим у середини ЗПС (діапазон вимірювань від 10 до 50000 м). При значеннях видимості 10000м та менше, мінімальне її значення включається в зведення METAR/SPECI з осереднених за 10 хвилин трьох значень, виміряних вздовж ЗПС.

В MET REPORT/SPECIAL включається видимість осереднена за 1 хвилину з робочим курсом посадки. При погіршенні видимості вздовж ЗПС до значень 800 м та менше включається видимість осереднена за 1 хвилину для зони приземлення, середини та кінця ЗПС.

Наприклад: VIS TDZ 0800М MID 0900M END 1200М

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.