бесплатно рефераты
 

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

p align="left">На МД відображаються дані видимості в зоні приземлення, середині та кінці ЗПС.

В метеорологічних зведеннях METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL видимість вказують: при видимості менше 800м - в значеннях, кратних 50м; при видимості 800м та більше, але менше 5км - в значеннях, кратних 100м; при видимості 5км та більше, але менше 10км - в значеннях, кратних 1км, за виключенням випадків, коли метеоумови дозволяють використовувати термін CAVOK.

Умови для використання терміну CAVOK:

У тих випадках, коли видимість складає 10км та більше, відсутня хмарність нижче 1500м, відсутня купчасто-дощова хмарність, опади, явища, які погіршують видимість, гроза, шквал, град, піщана або пилова буря, пильний, піщаний або сніговий поземок, то інформація про видимість, дальність видимості на ЗПС, явища поточної погоди, кількість, висоту та форму хмар замінюється терміном CAVOK.

При інструментальному визначенні видимості технік-метеоролог очищує вікна ручного введення видимості у нижній частині фонового вікна.

5.3 Дальність видимості на ЗПС (RVR) - визначається по Таблицям переводу значень видимості (MOR), які введені в програму КРАМС-4. Значення дальності видимості на ЗПС (RVR) в зведеннях METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL включаються в нічний час доби, коли видимість (MOR) вздовж ЗПС менше 1500м. В зведення METAR/SPECI включаються дані дальності видимості на ЗПС (RVR) з робочого курсу посадки, осереднені за 10 хвилин, на основі даних видимості (MOR), введеній ступіні яскравості вогнів у відповідності з «Інструкцією з метеорологічного забезпечення польотів на аеродромі Київ» (розділ 2, п. 2.4). В зведеннях METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL включається значення дальності видимості на ЗПС до 2000м включно, якщо значення більше 2000м видимість кодується в METAR/SPECI „P2000”, в MET REPORT/SPECIAL - „ABV2000М”. Тенденція змін RVR визначається та включається в зведення METAR/SPECI автоматично.

Наприклад: 0500 R26/1100D

На МД автоматично включаються значення дальності видимості на ЗПС (RVR) для зони приземлення, середини та кінця ЗПС, осереднені за 1 хвилину, з зазначенням одиниць вимірювання, та вказується до максимальних значень, визначених світлосигнальним обладнанням.

У метеорологічних зведеннях дальність видимості на ЗПС зазначають таким чином: при дальності видимості на ЗПС менше 400м ціна поділки шкали відліку складає 25м, при дальності видимості на ЗПС від 400м до 800м (включно) - 50м і при дальності видимості на ЗПС більше 800м - 100м.

Якщо величина дальності видимості на ЗПС не вкладається в зазначену вище шкалу відліку, вона округлюється в меншу сторону до наступного значення шкали.

Наприклад: VIS TDZ 0600M MID 0900M END 1400M RVR TDZ 1300M MID 1800M END ABV2000M

5.4 Явища погоди - спостерігаються візуально та кодуються по таблиці 4768 Міжнародних метеорологічних авіаційних кодів. Групи явищ формуються у наступній послідовності:

- інтенсивність або близькість явищ (у разі необхідності);

- якщо необхідно, то вказується скорочення дескриптора, за яким вона йде без інтервалу;

- включається скорочення для явища погоди, що спостерігається, або їх сполучення.

В зведення MET REPORT/SPECIAL вказується інтенсивність: FBL - слабий, MOD - помірний, HVY - сильний. Якщо спостерігаються явища погоди непередбачені таблицею 4678, вони в зведення погоди не включаються. В метеозведеннях кодується не більше 3-х груп.

Спеціальні зведення на конвекційні явища: грозу, град, шквал, смерч, сильні зливові опади - передаються на МД та Special, обов'язково дублюються по ГМЗ диспетчерам та віщаються в зведеннях для ДВЧ-радіомовних передач.

Спостереження за грозою: згідно «Інструкції по метеозабезпеченню польотів на аеродромі Київ».

Наявність шквалу: визначається по даним вітрових датчиків. Середня швидкість при шквалі повинна змінитися на 8 м/с та більше, при цьому максимальна швидкість вітру повинна складати 15 м/с та більше.

Визначення діаметру граду: згідно «Наставления гидрометстанциям и постам» вип.3. ч.1.

Опади: мряка, дощ, сніг, снігові зерна, льодяний дощ, град та ін. - спостерігаються візуально та кодуються позначеннями в кодовій формі METAR (згідно Міжнародних авіаційних метеорологічних кодів).

5.5 Спостереження за хмарністю

Кількість хмарності визначається візуально з метеомайданчика (в октантах).

Стан неба визначається об'єктивно, якщо датчик висоти хмар LD-12 не вимірює висоту нижньої межі хмар, то вказуються дані візуальних спостережень.

Коли спостерiгається декiлька шарiв хмар або хмарнiсть у виглядi окремих масивiв, визначається кiлькicть хмар у кожному шарi (масивi), незалежно від іншої хмарності.

Для кодування метеозведень та передачі їх відкритим текстом використовуються наступні скорочення: SKC - ясно; FEW - декілька хмар 1-2 октанта (менше 3 балів); SCT - розсіяні хмари 3-4 октанта (3-5 балів); BKN - значна хмарність 5-7 октантів (6-9 балів); OVC - суцільна хмарність 8 октантів (10 балів). Якщо хмари відсутні та вертикальна видимість не обмежена, а скорочення „CAVOK” для опису умов погоди не підходить, використовується визначення „SKC” (ясно). У випадках, коли відсутні хмари, які мають важливе експлуатаційне значення (купчасто-дощові (CB) та потужно-купчасті (TCU)), нижче 1500м або вище найбільшої мінімальної абсолютної висоти в секторі, в залежності від того, яка з цих величин більша, вертикальна видимість необмежена, а скорочення „CAVOK” і „SKC” для описання умов погоди не підходять, використовується скорочення „NSC” (значима хмарність відсутня).

У тих випадках, коли спостерігається декілька шарів хмар або хмарність у вигляді окремих масивів, кількість і висота нижньої межі хмар указуються метеозведеннях у такому порядку:

а) найнижчий шар або масив, незалежно від кількості, зазначається відповідно як FEW, SCT, BKN, або OVC;

б) наступний шар або масив , що покриває більш 2/8 небозводу зазначається відповідно як SCT, BKN або OVC;

в) наступний, більш високий шар або масив, що покриває більше 4/8 небозводу, зазначається відповідно як BKN або OVC;

г) купчасто-дощові (CB) та/або потужно-купчасті хмари значної вертикальної протяжності (TCU), коли вони спостерігаються, але не відображені в інформації, що викладена вище в підпунктах „а)-в)”.

Форма хмарності визначається візуально і включається в зведення METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL тільки купчасто-дощові (CB) та потужно-купчасті (TCU) хмарність. У тих випадках, коли окремий прошарок (масив) хмар складається з купчасто-дощових і потужно-купчастих хмар із загальною нижньою межею, форму хмар слід указувати у зведеннях METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL тільки як купчасто-дощові хмари.

Висота нижньої межі хмар - вимірюється датчиками висоти хмар LD-12, які встановлені на обох курсах ЗПС у районах додаткових пунктів спостережень. Для зведень METAR/SPECI включаються дані висоти нижньої межі хмар репрезентативні для всієї зони аеродрому. В першому шарі кодується висота хмарності по даним двох курсів з датчиків або висота введена вручну техніком-метеорологом в нижній частині фонового вікна. В другому та третьому шарі хмарності кодується висота нижньої межі хмар введена вручну техніком-метеорологом у вікні „Ручной ввод данных” в закладці „Облачность”. Для зведень MET REPORT/SPECIAL включаються дані висоти нижньої межі хмар репрезентативні для зони заходу на посадку. В першому шарі хмарності кодується висота з датчику або введена вручну в нижній частині фонового вікна з робочим курсом. В другому та третьому шарі хмарності кодується висота нижньої межі хмар введена вручну техніком-метеорологом в панелі "Облачность" в нижній частині фонового вікна.

На МД та MET REPORT/SPECIAL висота нижньої межі хмар (вертикальна видимість) визначається до висоти 150м включно через 10м, вище 150м - через 30м, в METAR/SPECI кратність через 30 метрів до висоти 3000м, при висоті хмар більше 3000 м - кратність 300 м.

Висота нижньої межі хмар визначається технiком-метеорологом вiзуально та вводиться вручну за умови, коли в шарi хмарностi є значнi розриви, внаслiдок чого висота хмарностi не може бути визначена iнструментально.

5.6 Температура повітря та вологість - вимірюється датчиком температури та вологості повітря (МР-106А), точка роси - визначається на основі даних цього датчику. На МД температура повітря, точка роси та вологість повітря відображаються з десятими долями. В зведеннях METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL температура повітря й точка роси повідомляються з точністю до найближчого цілого числа градусів Цельсія, при цьому, якщо значення містить 0.5єС, воно округляється в сторону підвищення температури до найближчого цілого числа градусів Цельсія, наприклад: +2.5єС округляється до +3єС, а -2.5єС округлюється до -2єС. Дані про температуру повітря та точку роси, що включаються до зведень METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL, зазначаються двома цифрами (значенням менше 10 повинен передувати „0”), перед відґємними значеннями ставиться літера „М”. При використанні автоматизованих систем спостережень у зведеннях MET REPORT/SPECIAL температура повітря позначається літерою „Т” , а температура точки роси скороченням - „DP”. При температурі нижче 0єС перед її значенням ставиться скорочення „MS”.

5.7 Атмосферний тиск - визначається вимірювачем атмосферного тиску БАР, розташованим у приміщенні ОПС і підключеним до КРАМС-4. Вимірюється з точністю до десятих долей гПа або мм рт.ст. Виміряне з урахуванням всіх поправок значення тиску автоматично включається в зведення METAR/SPECI як тиск, приведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою (QNH) в цілих гПа, в MET REPORT/SPECIAL тиск QNH і QFE в гПа, з округленням в меншу сторону до найближчого цілого гПа. QNH в мм рт.ст. - розраховується та відображається в роздiлi додаткової iнформацiї RMK автоматично.

Для ДВЧ-радіомовних передач передається чотири значення тиску: QNH в гПа і мм рт.ст. та QFE в гПа і мм рт.ст.

5.8 Явища нещодавньої погоди (RE) - вводяться техніком-метеорологом у відповідне текстове вікно „Прошедшая погода” в закладці „Бортовая” за правилами Міжнародних метеорологічних кодів. Включається в зведення METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL, якщо в період між строком спостережень, але не в строк спостережень, спостерігались наступні явища погоди:

- замерзаючі (переохолоджені) опади;

- замерзаючий (переохолоджений) туман;

- помірні та сильні опади (у тому числі злива);

- снігова низова заметіль;

- піщана буря;

- пилова буря;

- гроза;

- шквал;

- смерч;

- вулканічний попіл.

5.9 Повідомлення про фактичний зсув вітру - включається у зведення METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL автоматично у закодованому вигляді. Після отримання інформації від диспетчера або синоптика про фактичний зсув вітру технік-метеоролог вводить цю інформацію вручну у вікні „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» у вигляді „відмітки”, в розділі RMK автоматично запишеться інформація про зсув вітру відповідної інтенсивності відкритим текстом на російській мові (Наприклад: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:УМЕРЕННЫЙ СДВИГ ВЕТРА), іншу додаткову інформацію про зсув вітру технік-метеоролог вводить вручну.

Далі технік-метеоролог передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Інформація про наявність фактичного зсуву вітру дублюється по ГМЗ диспетчерам АДВ „Вишки”, ДОП (PAR), по телефону диспетчеру ТС-5 - „Київ-Радар”.

Приклад 1: „Предупреждение: умеренный сдвиг ветра на прямой сообщил в 11.15 ЯК-40”.

В метеозведеннях METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL включається автоматично (в METAR/SPECI після QNH, в MET REPORT/SPECIAL після QFE) в закодованому вигляді - WS RWY26.

Інформація зберігається на протязі 30 хвилин якщо не поступають дані, що підтверджують наявність зсуву вітру.

Інформація про очікуваний зсув вітру, розповсюджується в межах аеродрому у формі попередження відкритим текстом на російській мові зі скороченнями та відображається на МД в розділі RMK. Ця інформація зберігається на протязі періоду, який визначається синоптиком в залежності від синоптичних умов. Технік-метеоролог після отримання попередження про зсув вітру від синоптика відкриває вікно „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» в розділі RMK вводить інформацію про зсув вітру вручну відкритим текстом у тому вигляді в якому вона отримана. Далі технік-метеоролог передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Інформація про очікуваний зсув вітру дублюється по ГМЗ диспетчерам АДВ „Вишки”, ДОП (PAR), по телефону диспетчеру ТС-5 - „Київ-Радар”.

Приклад 2: „Предупреждение о сдвиге ветра №1: Действительно с 14.00 до 16.00 умеренный сдвиг ветра прогнозируется”.

5.10 Відомості про обледеніння та турбулентність - технік-метеоролог вводить інформацію про турбулентність або/і обледеніння у відповідних вікнах піктограми „Ручной ввод данных” в закладці «Бортовая» і передає інформацію на МД та зведення SPECIAL. Ця інформація включаються в зведення MET REPORT/SPECIAL автоматично в закодованому вигляді на англійській мові, де вказується інтенсивність явища та шар спостереження, та включається автоматично в розділ додаткової інформації RMK відкритим текстом на російській мові у вигляді скорочень.

Наприклад: «УМРН ТУРБ В ОБЛ».

Період збереження визначається синоптиком по синоптичній ситуації. В зведення METAR ця інформація не включається.

5.11 Інформація про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення - технік-метеоролог отримує інформацію про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення відкритим текстом від диспетчера „Вишки”, вводить коефіцієнт зчеплення у текстовому вікні „Сцепление” в нижній частині фонового вікна, передає на МД та записує в журналі „Стану ЗПС”.

Синоптик після отримання від диспетчера аеродромної служби інформації про стан ЗПС та коефіцієнт зчеплення у вигляді восьмизначної кодованої групи, відправляє техніку-метеорологу перед прогнозом на посадку TREND, ця інформація автоматично включається в зведення METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL.

5.12 Прогноз на посадку - синоптик вводить в вікно „Прогноз на посадку” та відправляє техніку-метеорологу. В інформаційному вікні головного вікна КРАМС-4 зґявиться повідомлення „Поступил новый TREND”, технік-метеоролог перевіряє наявність оновленого прогнозу на посадку TREND в текстовому вікні „TREND” в нижній частині фонового вікна та відправляє на МД (SPECIAL). Прогноз на посадку автоматично передається в АВ-6 (де вручну технік-метеоролог робить помітку - TREND).

6. Порядок дій техніків-метеорологів при виходу з ладу датчиків АМС та системи КРАМС-4

6.1 При вiдмовi датчику вітру з робочим курсом, КП приймає рішення про зміну робочого курсу, при вiдсутностi такої можливостi та при вiдмовi двох датчикiв в зведення погоди група вітру кодується в вигляді «/////MPS», на МД - вікна для даних вітру порожні (дані відсутні). В зведеннях погоди, якi передаються для ДВЧ-радiомовних передач зазначається - „Ветер у земли ‹пауза› данные отсутствуют”.

Для кодування групи вітру в зведеннях METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL у вигдяді „/////MPS” технік-метеоролог на піктограмі „Ручной ввод приборных данных” у відповідних вікнах вводить вручну „999”.

6.2 При вiдмовi хоча б одного з датчиків видимості технік-метеоролог проводить спостереження візуально за пiдібраними денними та нiчними орієнтирами видимості (схеми орiєнтирiв приведенi у додатках 5 а, б, в).

В безхмарну погоду при сході та заході сонця, на цей час, в передавач вимірювача видимості FLAMINGO потрапляють прямі сонячні промені, унаслідок чого дані видимості тимчасово штучно занижуються. В разі відсутності явищ, погіршуючих видимість і штучного заниження видимості технік-меторолог тимчасово, на час заниження, переходить на візуальні спостереження за затвердженою схемою орієнтирів. Про перехід на візуальні спостереження за видимістю технік-метеоролог доповідає КП, синоптику і робить відповідний запис в журналі.

При візуальних спостереженнях за видимістю в зведення погоди METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL та на МД включається одне значення видимості в момент спостереження.

В денний час при видимості менше 550м, технік-метеоролог в текстових вікнах „MOR,м” в нижній частині фонового вікна вводить вручну „9999” (значення вводиться в три вікна видимості). В зведеннях METAR/SPECI кодується "////", в MET REPORT/SPECIAL кодується "////", на МД - вікна для даних видимості порожні (дані відсутні). В роздiлi RMK зазначається "Видимость менее 550м". При віщанні погоди для ДВЧ-радіомовних передач зазначається „Видимость ‹пауза› данные отсутствуют”.

В нічний час в зведення погоди включаються дані за схемою світлових орієнтирів видимості. При видимості менше 1700м, технік-метеоролог в текстових вікнах „MOR,м” в нижній частині фонового вікна вводить вручну „9999” (значення вводиться в три вікна видимості). В зведеннях METAR/SPECI кодується "////", в MET REPORT/SPECIAL кодується "////", на МД - вікна для даних видимості порожні (дані відсутні). В роздiлi RMK зазначається "Видимость менее 1700м". При віщанні погоди для ДВЧ-радіомовних передач зазначається „Видимость ‹пауза› данные отсутствуют”.

6.3 При вiдмовi датчика висоти хмарностi LD-12 з робочим курсом, КП приймає рiшення щодо змiни робочого курсу, при відсутності такої можливості та при відмові двох датчиків висоти хмарності і неможливості визначити її візуально чи по даним кулепілота, значення висоти нижньої межі хмар кодується «///», на МД - вікна для даних висоти нижньої межі хмар порожні (дані відсутні).

В зведеннях погоди, якi передаються для ДВЧ-радiомовних передач зазначається - „Облачность ‹пауза› данные отсутствуют”.

Для кодування групи хмарності в зведеннях METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL у вигдяді „OVC///” технік-метеоролог на піктограмі „Ручной ввод приборных данных” у відповідних вікнах вводить вручну „999”.

6.4 При відмові вимірювача атмосферного тиску БАР технік-метеоролог вимірює тиск по барометру СР-А (згідно Додатку 2).

6.5 При відмові датчика температури та вологості повітря МР-106А технік-метеоролог використовує дані з метеомайданчику. Температура повітря та розрахована по психрометричним таблицям відносна вологість повітря заносяться в КРАМС-4 у вікно „Ручной ввод приборных данных”.

6.6 При виходу з ладу основного комп'ютеру КРАМС-4 спостереження проводяться по резервному комп'ютеру, перехід з основного комп'ютеру на резервний здійснюється за схемою перемикань (Додаток 1).

6.7 При виходу з ладу основного та резервного комп'ютерів КРАМС-4 зведення METAR складається по резервним даним та даним візуальних спостережень, передається диспетчерам по ГМЗ та синоптику по телефону для передачі по AFTN, Интернет.

6.8 При виходу з ладу комп'ютеру у синоптика, він передає прогнози TREND техніку-метеорологу по телефону для включення в зведення погоди.

6.9 Про всі несправності технік-метеоролог повідомляє чергового електроніка, синоптика, начальника АМСЦ Київ або особі, яка його заміняє, та переходить на роботу по резервному обладнанню, згідно викладеному вище порядку, проводить запис у журналi «Зауважень роботи системи» з зазначенням часу, причини переходу на роботу по резервному обладнанню або про вiдсутнiсть спостережень.

7. Зміст інформації, що передається на метеодисплеї (МД) споживачів

КРАМС-4 забезпечує автоматичну передачу та відображення через 1 хвилину на МД техніка-метеоролога (основний та резервний комп'ютер), МД техніка-метеоролога для ДВЧ-радіомовних передач, синоптика (бріфінг-офіс), синоптика прогнозиста, диспетчерів АДВ „Вишки”, ДОП (PAR), ТС-5-„Київ-Радар”, наступної метеоінформації:

1. Час спостереження;

2. Робочий курс посадки;

3. Напрямок приземного вітру, з урахуванням магнітного схилення, середня швидкість вітру (усереднені значення за 2 хвилини для двох курсів ЗПС); максимальна швидкість вітру (за останні 10 хвилин);

4. Бокова складова максимальної швидкості вітру;

5. Попутна та зустрічна складова максимальної швидкості вітру;

6. Видимість (зона приземлення, середина та кінець ЗПС);

7. Мінімальне значення MOR, вибране із виміряних датчиками значень на обох курсах та у середини ЗПС (вид 7);

8. Дальність видимості на ЗПС (RVR) (зона приземлення, середина та кінець ЗПС);

9. Кількість хмар в октантах (загальна та нижнього шару);

10. Форми хмар тільки CB,TCU (при наявності);

11. Висота нижньої межі хмар по датчикам або визначена візуально - поточні дані для двох курсів;

12. Явища поточної погоди;

13. Атмосферний тиск на рівні порогів ЗПС (QFE) в гПа та мм. рт. стовпчика (для двох курсів ЗПС);

14. Атмосферний тиск QNH в гПа;

15. Температура повітря;

16. Відносна вологість повітря та температура точки роси;

17. Кількість опадів в мм (за 12 годин);

18. Коефіцієнт зчеплення;

19. Ступінь яскравості вогнів ВМІ;

20. Місцеві зведення MET REPORT/SPECIAL;

21. Розділ додаткової інформації RMK (вітер на висотах 100 м і 500 м, QNH в мм.рт.стовпчика, повідомлення про грози зі штормового кільця в радіусі 10 км (Горметстанція, Святошин), дані бортової погоди: сильне, помірне, слабке обледеніння, сильна, помірна турбулентність, повідомлення про зсув вітру (фактичний або очікуваний)).

При оновленні інформації на МД подається звуковий та кольоровий сигнал.

8. Порядок передачі метеорологічної інформації екіпажам ПС в зведеннях для ДВЧ-радіомовних передач

8.1 Для ПС, якi перебувають у польотi, органiзована постiйна передача метеоінформації на частотi 126,8 мГц. В інформацію, що передається для ДВЧ-радіомовних передач відкритим текстом на російській мові, включаються відомості в наступній послідовності:

- назва (позивний) аеропорту;

- час спостереження (UTC) - МД (метеодисплей);

- магнітний напрямок вітру (середній за 2 хвилини) у поверхні землі - вікно робочого курсу МД;

- при зміні напрямку вітру менше 180є та швидкості вітру менше 2 м/с, вітер робочого курсу включається по напрямку як нестійкій з зазначенням двох екстремальних значень, в межах яких спостерігалася зміна вітру - MET REPORT/SPECIAL (при наявності);

- швидкість вітру (середня за 2 хвилини) у поверхні землі - вікно робочого курсу МД;

- максимальна швидкість вітру у поверхні землі - вікно робочого курсу МД;

- вітер на висоті 100м та 500м (або прогностичний вiтер на 500м) - RMK;

- видимість (MOR) - MET REPORT/SPECIAL;

- дальність видимості на ЗПС (RVR) - MET REPORT/SPECIAL;

- явища погоди - MET REPORT/SPECIAL;

- кількість хмар - MET REPORT/SPECIAL;

- висота нижньої межі хмар (вертикальна видимість) - MET REPORT/SPECIAL;

- форма хмарності (вказуються тільки купчасто-дощова (CB) та потужна купчаста хмарність (TCU))- MET REPORT/SPECIAL;

- температура повітря - MET REPORT/SPECIAL;

- температура точки роси - MET REPORT/SPECIAL;

- QNH - тиск, приведений до середнього рівня моря за стандартною атмосферою в гПа - MET REPORT/SPECIAL, в мм рт.ст. - RMK;

- QFE - тиск на рівні аеродрому в районі робочого курсу в мм рт.ст - вiкно тиску МД, в гПа - MET REPORT/SPECIAL;

- додаткова інформація: нещодавнi явища погоди, закриття штучних перешкод - MET REPORT/SPECIAL, повідомлення про зсув вітру (фактичний або очiкуваний), інформація про грози зі штормового кiльця в радіусі 10 км (Святошин, Горметстанція), дані бортової погоди (слабке, помірне та сильне обледеніння, помірна та сильна турбулентність) - RMK;

- курс посадки - МД;

- стан ЗПС - журнал стану ЗПС;

- коефіцієнт зчеплення - МД;

- прогноз на посадку - MET REPORT/SPECIAL.

8.2 Запис погоди для ДВЧ-радіомовних передач технік-метеоролог проводить за допомогою цифрового магнітофону „ ПОПУГАЙ”, виконуючі наступні дії:

- натиснути кнопку „ ЗАПИСЬ” ;

- почати диктувати текст зведення;

На цифровому індикаторі відображається „ЗАПИС ЧАСУ ММ.СС”.

Індикатор показує рівень запису. Необхідний рівень досягається підбором відстані від мікрофону до обличчя диктора.

- закінчивши диктувати натиснути кнопку „СТОП .

На цифровому індикаторі відображається „СТОП ЧАС ММ.СС”. Час показує тривалість записаного фрагменту.

- далі натиснути на кнопку „ВОСПРОИЗВЕСТИ”.

Регулятор гучності потрібен для управління рівнем сигналу контрольного гучномовця та не впливає на рівень запису. Для прослуховування запису погоди технік-метеоролог натискає на кнопку „ + ”. Після перевірки запису погоди технік-метеоролог натискає на кнопку „- ”.

При порушеннях запису погоди для ДВЧ-радіомовних передач (зайвий шум) або при виходу з ладу цифрового магнітофону „ПОПУГАЙ”, технік-метеоролог доповідає змінному інженеру КДП та робить відповідний запис в журналі.

Начальник АМСЦ-Київ Р.С. Павліченко

Керівник групи метеоспостережень

та інформації АМСЦ-Київ Л.Б. Юдіна

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.