бесплатно рефераты
 

Методи та способи підключення до мережі Internet

Методи та способи підключення до мережі Internet

З м і с т

Вступ 3

1. Передача даних у Internet 4

2. Види підключення до Internet 4

2.1.Телефонна лінія, що комутирується 4

2.2. Виділена мережа 5

2.3. Радіоканал 7

2.4. Супутниковий канал 8

2.5. Мережа кабельного телебачення 9

3. Як улаштовані модеми 10

4. Який модем обрати 11

4.1. Модем для настільного комп'ютера 11

4.2. Модем для мобільного комп'ютера 12

U.S. Robotics Sportster Flash 13

U.S. Robotics Courier V.Everything 13

ZyXel U336E 13

5. Установка і настроювання модему 14

5.1. Підключення модему 14

Зовнішній модем 14

Внутрішній модем 14

5.2. Установка драйверів модему 15

5.3. Настроювання модему 16

6. Обираем провайдера 17

6.1. Кілька питань до постачальника послуг Internet 17

6.2. Технічна підтримка користувачів 17

6.3. Умови оплати і типи доступу в Internet 18

6.4. Виды наданих послуг 18

Практична частина 20

1. Вихідні дані. 20

2. База даних 20

3. Технологічний процес обробки даних 21

4. Загальна характеристика предметної області 22

5. Застосовані методи MS Excel і MS Word 22

6. Результати обробки інформації 22

7. Висновки 23

Список літератури 24

Додатки ……………………………………………………………………………..24

Вступ

Курсова робота з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”

включає теоретичну та практичну частину.

У теоретичній частині представлена інформація про методи та способи

підключення до мережі Internet:

1. Типів підключення до Internet (найпоширеніший і дешевий з них -

доступ по телефонній мережі, що комутується, (dial-up).

2. Інформація про види та якості різних модемів.

3. Види оплати доступу до мережі.

4. Набір послуг, наданих провайдерами.

Ціллю практичної роботи є практичне використання додатків Windows при

рішенні економічних задач.

Завданням до цієй роботи є формування бази даних ринку м’яких іграшок

в м.Павлограді та проведення обробки інформації засобами MS Excel.

1. Передача даних у Internet

Ваш комп'ютер працює з двійковими числами, і усі внутрішні операції

виконуються з числами у двійковії системі, що складаються з 1 і 0.

Кожна з цих елементарних одиниць інформації називається. Вісім бітів

утворять один байт даних, тобто восьмиразрядне двійкове число. Байти

використовуються, наприклад, для кодування символів (букв, цифр, знаків).

Швидкість передачі цифрової інформації (від одного комп'ютера до іншого по

мережах) виміряється в бітах у секунду (bps). Комп'ютерні системи передають

дані зі швидкістю тисячі і мільйони бітів у секунду.

Кбіт/з - тисяча біт у секунду

Мбіт/з - мільйон біт у секунду

Гбіт/з - мільярд чи біт тисяча мегабіт у секунду

Швидкість передачі даних в опорній мережі Internet досягає одного

гигабіта в секунду. Це дуже великий показник; для приклада, текст даної

книги при швидкості в 1 Гбіт/з можна передати від комп'ютера до комп'ютера

230 разів за одну секунду. У мережах, підключених до опорного, швидкість

передачі даних трохи нижче, що порозумівається використанням в опорній

мережі[1] високошвидкісних каналів зв'язку на основі оптоволокна.

2. Види підключення до Internet

Існує кілька способів підключення до Internet. Нижче будуть розглянуті

найбільш розповсюджені і доступні з них.

2.1.Телефонна лінія, що комутирується

Більшість постачальників послуг Internet чи, як їх ще називають,

провайдерів (Internet Service Provider, ISP) забезпечує доступ по

телефонній мережі, що комутирується, (мал. 3.1). Для підключення вам

необхідно мати телефонну лінію і модем (опис модемів читайте нижче).

Провайдер надає вам кілька місцевих телефонних номерів, що ви набираєте,

використовуючи комунікаційну програму, що входить, наприклад, до складу

операційної системи. Далі, як правило, необхідно ввести ім'я користувача і

пароль, після перевірки правильності яких установлюється з'єднання.

Для доступу в Internet по каналу зв'язку, що комутується, (dial-up)

необхідно прийнятна якість телефонної мережі у вашій квартирі. Якщо під час

розмов по телефону ви постійно чуєте тріск і перешкоди! то, швидше за все,

вам не пощастило - линия невисокої якості. При установці зв'язку з

використанням такої мережі з'єднання буде хитливим, а швидкість передачі

даних дуже низкою. Доступ з використанням звичайної телефонної мережі -

найбільш дешевий з усіх. Але при цьому максимальна швидкість передачі даних

складає лише близько 53 Кбіт/с. Також під час роботи з Internet ваш телефон

зайнятий, і якщо він у вас спарений, те це може викликати певні труднощі.

Мал. 2.1. Доступ по телефонній мережі, що комутується

2.2. Виділена мережа

Доступ до Internet по виділеній мережі (мал. 2.2) - самий швидкісний

по популярності він займає друге місце після доступу з використанням

телефонної мережі, що комутується. У випадку з виділеними мережами

використовується пряме підключення до комп'ютера постачальника послуг

Internet; це забезпечується шляхом прокладки кабелю від комп'ютера

провайдера до вашому. При такому підключенні ви одержуєте цілодобовий

доступ до Internet на швидкості від 64 до 256 Кбіт/с. Не випливає, однак,

забувати, що вартість цього виду послуг досить висока і містить у собі:

- вартість прокладки кабелю до вашої чи квартири офісу (тимчасово до 1000

доларів);

- наступну оренду прокладеної мережі, якщо вона не належить вам (від 400

до 2000 доларів на місяць);

- чи покупку оренду устаткування для доступу в Internet (від 300 до 800

доларів).

Одна з найбільше широко розповсюджених технологій виділених мереж

називається ISDN[2].

[pic]

Laptop compute? Workstation

Мал. 2.2. Доступ по виділеній мережі зв'язку

При використанні базового інтерфейсу у ваше розпорядження надаються

два канали по 64 Кбіт/з, і максимальна швидкість передачі даних складає 128

Кбіт/с. Але це не межа, тому що існує технологія об'єднання мереж ISDN і

можливість наростити їхню кількість до трьох, що дозволяє збільшити

швидкість передачі даних до 384 Кбіт/с.

Поряд з передачею даних у Internet по мережах ISDN можна передавати

факсимільні чи повідомлення вести телефонні розмови, перед чим будь-які два

процеси з трьох вищезгаданих можуть відбуватися одночасно. Ця можливість

реалізується за рахунок того, що в технології ISDN лінія складається з двох

В-каналів для передачі і прийому даних зі швидкістю 64 Кбіт/з і одного D-

каналу, необхідного для передачі службової інформації.

2.3. Радіоканал

Це досить дорогою спосіб підключення, що дозволяє працювати в

діапазоні швидкостей від 64 Кбіт/з до 2 Мбіт/с. Первісні витрати вище, ніж

при підключенні за допомогою виділеної мережі, і складають від 2500 до 4500

доларів. Але абонентська плата при цьому трохи нижче – близько 600 доларів.

Використання радіоканалу має сенс при объеднанні декількох локальних мереж,

що знаходяться в різних частинах міста, тому що радіомодемы забезпечують

стійкий зв'язок від Декількох десятків метрів до кілометрів (мал. 2.3).

Прокладка кабелю на великі відстані обійдеться значно дорожче, ніж

експлуатація радіоканалу.

У Москві багато провайдерів уводять пільгові програми для підключення

житлових будинків до Internetу по радіоканалу. Це робиться тому, що у

випадку введення погодинної оплати за телефон використання радіоканалу буде

більш вигідно для кінцевого користувача, а в підсумку і для провайдера.

Мал. 2.3. Доступ по радіоканалу

2.4. Супутниковий канал

У Росії доступні послуги двох супутникових систем - DirecPc і NetStat

Direct.

Перша з них є сервісом фірми Hughes Network System. Для використання

системи DirecPc необхідна установка супутникової антени, підключеної через

спеціальний адаптер до комп'ютера, і наявність звичайного модему (мал.

2.4). Дані з Internet через супутник надходять на комп'ютер користувача зі

швидкістю 400 Кбіт/з, а в зворотному напрямку - приблизно на швидкості

звичайного телефонного з'єднання. Тому що в основному при роботі в Internet

інформація передається до користувача, то обмеження швидкості передачі

даних у зворотну сторону не грає ролі.

Технологія DirecPc вимагає, щоб ваш комп'ютер мав як мінімум 486

процесор з тактовою частотою не менш 66 Мгц і операційну систему Windows

3.1. Також підтримуються всі наступні операційнй системи фірми Microsoft:

Windows 95, Windows 98, Windows NT.

На російському ринку сервіс DirecPc пропонує з 1997 року компанія

Diamond Communications Inc., що є його авторизованим дистрибьютором. На

даний момент ця компанія в співробітництві з NetStat Express і Hughes-

Olivetti Telecom є єдиною фірмою, що надає супутниковий доступ до Internet

у Росії.

Мал. 2.4. Доступ через супутникові канали зв'язку

Вартість підключення до DirecPc складає 900-1000 доларів, при цьому

абонентська плата не стягується, а оплачується тільки обсяг інформації,

прийнятої на комп'ютер з Internet. При цьому один мегабайт коштує від 0,64

до 1,25 долара. За певних умов можливе одержання необмеженого нічного

доступу.

До недоліків даного виду доступу варто віднести неоднакову швидкість

передачі даних у різних напрямках, що виключає можливість використання

DirecPc для проведення відеоконференцій у Internet. Через обмежену зону

прийому застосування цієї системи можливо не у всіх містах Росії.

Друга система – NetStat Direct - не використовує модем для передачі

даних у Internet, тут прийом і передача інформації ведеться тільки через

супутник. Швидкість прийому досягає 400 Кбіт/з, а швидкість переда-чи -

19,2 Кбіт/с. Для цієї системи характерні всі недоліки DirecPc.

2.5. Мережа кабельного телебачення

При цьому типі підключення використовуються існуючі мережі кабельного

телебачення і кабельні модеми (мал. 2.5). Швидкість передачі даних – до 1

Мбіт/с. При вартості кабельного модему близько 300 доларів і низькій

абонентській платі даний вид сервісу вкрай привабливий. Але, нажаль, не у

всіх будинках є прокладені кабельні мережі, і деякі провайдери готові їх

підключити. У Росії цей спосіб підключення носить експериментальний

характер і не одержав широкого поширення. Ви прочитали коротку

характеристику основних видів доступу до мережі. Далі буде розказане про

те, як здійснити підключення до Internet по телефонній мережі, що

комутється, тому що сьогодні це найбільш дешевий і доступний спосіб.

Мал. 2.5. Доступ через мережу кабельного телебачення

3. Як улаштовані модеми

Для підключення вилучених користувачів звичайно використовуються

існуючі телефонні мережі. Більшість телефонних мереж бути розроблено для

передачі аналогових сигналів - голосу, тоді як комп'ютери працюють з

цифровою формою представлення даних - імпульсами. Тому для використання

телефонних мереж потрібно перетворити цифровий сигнал в аналоговий.

Конвертером (перетворювачем) служить модем, що Модулює і Демодулює цифрові

дані. Він приймає послідовність імпульсів, модулює який-небудь з параметрів

(амплітуду, чи частоту фазу) аналогового сигналу для передачі даних через

аналогове середовище. Приймаючий модем виконує зворотне перетворення,

відновлюючи цифрові дані на основі отриманого з мережі аналогового сигналу.

Перші модеми використовувалися головним чином для обміну інформацією

між терміналами даних і вузлових комп'ютерів; пізніше їх почали

використовувати для обміну даними між комп'ютерами, що зажадало більш

високої швидкості передачі. У результаті швидкість обміну зросла з 300

біт/з до 55600 біт/с. Сучасні модеми використовують різні методи стиску

інформації для додаткового підвищення швидкості обміну, а також методи

контролю помилок і їхнього виправлення для забезпечення більш надійного

зв'язку.

Сьогодні модеми застосовуються для рішення широкого класу задач:

голосова пошта, факсимільний зв'язок, обмін інформацією через системи

стільникового зв'язку для переносних комп'ютерів, відеоконференції і багато

чого іншого. Однак при використанні звичайних телефонних мереж швидкість

передачі обмежена, і для її подальшого підвищення необхідно застосовувати

інші технології - ISDN чи зв'язок через оптичні кабелі.

Для того щоб модеми різних виробників могли обмінюватися даними один з

одним, були розроблені спеціальні стандарти.

Існує кілька організацій, що займаються розробкою стандартних

інтерфейсів: ITU (International Telecommunications Union - Міжнародний Союз

по електрозв'язку) при комітеті ООН (Женева, Швейцарія), ISO (International

Standards Organisation - Міжнародний комітет зі стандартизації). Ці

організації впроваджують стандарти і для модемів, які розроблюються роками

і, що публікувалися як серія рекомендацій, позначених префіксом V.

Основне призначення стандарту складається в описі протоколу[3] обміну

даними між модемами.

Існують також стандарти де-факто, розроблені окремими виробниками

устаткування, що використовують у своїй продукції нові властивості, ще не

визначені комітетами зі стандартизації. Коли такі нововведення приймаються

іншими виробниками, вони і стають стандартами de-facto. От деякі приклади.

Стандарт Bell-100 розроблений компанією Bell Systems для її модемів

серій 100 і 200. Модель Bell 103 (300 біт/с), розроблена в 1958 році, була

першим модемом для передачі даних по телефонних мережах.

Мова Ат-команд (від слова attention - увага), створений фірмою Hayes,

використовується зараз усіма виробниками модемів. Ця мова дозволяє керувати

модемами - від простого набору номера до вказівки числа дзвоників, після

якого модем "піднімає трубку".

Ще одним прикладом стандарту de-facto є протоколи MNP, розроблені

фірмою Microcom Inc. і використовуються в даний час майже у всіх

модемах[4].

При установці з'єднання між двома модемами відбувається узгодження

параметрів (handshaking), що полягає в передач, спеціальних сигналів, що

дозволяють встановити оптимальні параметри для кожного модему. Зухвалий

модем намагається з'єднатися на максимальній швидкості з використанням

найкращого способу контролю помилок і стиску даних. Якщо модем, що

відповідає, не підтримує таку чи швидкість параметри контролю

помилок/стиску даних, то відбувається зниження швидкості з'єднання

(fallback) або вибирається більш простий тип компресії даних/контролю

помилок. Спроби продовжуються до встановлення чи зв'язку визначення її

неможливості.

4. Який модем обрати

4.1. Модем для настільного комп'ютера

Модеми, які використовуються в персональних комп'ютерах, можуть бути

зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні модеми більш зручні в експлуатації, але

коштують небагато дорожче, ніж внутрішні. Головне їхнє достоїнство – наочна

індикація стану пристрою. Крім того, у випадку "зависання" зовнішній модем

можна легко відключити і включити знову. На жаль, внутрішній модем не

дозволяє цього зробити, але до його плюсів можна віднести те, що він не

займає місце на вашому столі, тому що розташований у корпусі комп'ютера.

На світлодіодний мережці зовнішніх модемів поруч з лампочками звичайно

приведені двухлітерні позначення. От їхня розшифровка: HS- висока

швидкість; АА - готовність відповідати на виклик;

CD - виявлена несуща частота;

ВІН - ініціалізація набору номеру;

RD - йде прийом даних;

SD - йде пересилання даних;

TR - готовність до роботи;

MR - модем включений;

RS - запит на пересилання даних;

CS - готовність до пересилання даних.

При виборі модему варто задуматися про покупку моделі зі швидкістю

передачі даних не менш 33600 біт/з; з огляду на, що модеми, працюючі за

технологією х2 (протокол v.90), що мають швидкість до 57600 біт/з, за ціною

практично не відрізняються від перших, вигідно купувати їх. До того ж, у

старих і більш повільних модемах відсутня підтримка апаратної корекції

помилок MNP5.

У Росії користаються заслуженою популярністю модеми фірми U.S.

Robotics (тепер - підрозділ компанії 3COM). Модель Sport-ster забезпечує

найкраще співвідношення ціни і якості, а більш дорога модель Courier здатна

працювати на сильно зашумлених вітчизняних телефонних мережах,

використовуючи фірмовий протокол HST. Популярність U.S. Robotics у

користувачів легко порозумівається тим, що саме ці модеми встановлені в

більшості провайдерів[5].

Також необхідно подумати про додаткові можливості, таких як одночасна

передача даних і мови. Модеми з підтримкою цієї функції забезпечують роботу

з протоколу V.34+. Дуже часто в прайс-листках фірм і на коробках з модемами

цих моделей роблять позначку

"voice" (голосовий). На практиці ви зможете використовувати голосові

функції модемів, перетворюючи комп'ютер у чи автовідповідач телефон. Деякі

моделі (наприклад, ZyXel U336E) постачені автоматичним визначником номера.

І звичайно ж, більшість модемів може приймати і відправляти факсимільні

повідомлення, але найбільше підходящими для цього є модеми ZyXel. Крім

перерахованих марок останнім часом користаються популярністю модеми від

Motorola, що зв'язано з їх високою надійністю при середній ціні. З

недорогих пристроїв можна відзначити моделі від Асоrр, що бездоганно

працюють на гарних мережах зв'язку. Варто згадати про тім, що останнім

часом на російський ринок активно просуваються модеми фінської фірми Avaks.

Вони характеризуються аналогічним Courier набором функцій при меншій

вартості. У модемах Avaks реалізована апаратна підтримка фірмового

протоколу зв'язку для роботи із дуже зашумленими лініями. По твердженнях

компанії-розроблювача, даний протокол був створений спеціально для

російських телефонних мереж[6].

4.2. Модем для мобільного комп'ютера

У мобільних комп'ютерах, що випускаються останнім часом, є вбудовані

модеми для роботи з телефонною мережею. Але не усі знають, що існують

стільникові модеми, що дозволяють підключатися до мережі через стільниковий

телефон. При цьому використання звичайних модемів неможливо, тому що

атмосферні перешкоди, загасання сигналу, інтерференція, наявність

географічних зон зі слабким чи прийомом узагалі без нього не дозволяють

домогтися прийнятної якості зв'язку. Стільникові модеми класу PCMCIA чи

зовнішнього типу, як правило, виглядають так само, як їхні аналоги для

кабельних мереж; головна відмінність криється усередині. Мова йде про

підтримку протоколу виправлення помилок стільникового зв'язку, наприклад

Enhanced Throughput Cellular (ETC) компанії AT&T Paradyne чи Microcom

Network Protocol (MNP-10) фірми Microcom, що керує передачею сигналів у

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.