бесплатно рефераты
 

Вплив негативних факторів на здоров'я людини

Вплив негативних факторів на здоров'я людини

Академія педагогічних наук України

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Контрольна робота

з курсу: "Безпека життєдіяльності"

Вплив негативних факторів на здоров'я людини

Виконав студент

Кравченко Олександр Олександрович

Чернігів 2009 р.

Згідно "Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" (Наказ Міністерства охорони здоров'я України №528 від 27.12.2001 р.) шкідливими виробничими факторами є:

Фізичні фактори:

- мікроклімат: температура, вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання;

- неіонізуючі електромагнітні поля і випромінювання: електростатичні поля, постійні магнітні поля (в т.ч. геомагнітне), електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, електромагнітні випромінювання оптичного діапазону (у т.ч. лазерне та ультрафіолетове);

- іонізуючі випромінювання;

- виробничий шум, ультразвук, інфразвук;

- вібрація (локальна, загальна);

- освітлення -- природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня освітленість, пряма і відбита сліпуча блисткість, пульсація освітленості).

Хімічні фактори: речовини хімічного походження, деякі речовини біологічної природи, що отримані хімічним синтезом, та/ або для контролю яких використовуються методи хімічного аналізу.

Біологічні фактори -- мікроорганізми-продуценти, живі клітини і спори, що містяться в препаратах, патогенні мікроорганізми.

Фактори трудового процесу

Важкість праці -- характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

Важкість праці характеризується фізичним динамічним навантаженням, масою вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі.

Напруженість праці -- характеристика трудового процесу, що відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника.

До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим роботи.

Небезпечний виробничий фактор -- фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров'я або смерті.

Залежно від кількісної характеристики рівнів і тривалості дії окремі шкідливі виробничі фактори можуть стати небезпечними.

При оцінці дії негативних факторів на людину слід враховувати ступінь впливу їх на здоров'я і життя людини, рівень і характер змін функціонального стану і можливостей організму, його потенційних резервів, адаптивних здібностей і можливості розвитку останніх.

При оцінці допустимості дії шкідливих чинників на організм людини виходять з біологічного закону суб'єктивної кількісної оцінки подразника Вебера -- Фехнера. Він виражає зв'язок між зміною інтенсивності подразника і силою викликаного відчуття: реакція організму прямо пропорційна відносному приросту подразника

Хімічні речовини (органічні, неорганічні) залежно від їх практичного використовування класифікуються на:

– промислові отрути, що використовуються у виробництві: наприклад, органічні розчинники (діхлоретан), паливо (пропан, Бутан), фарбники (анілін);

– отрутохімікати, що використовуються в сільському господарстві: пестициди (гексахлоран), інсектициди (карбофос) і др.;

– лікарські засоби;

– побутові хімікати, що використовуються у вигляді харчових добавок (оцтова кислота), засоби санітарії, особистої гігієни, косметики і т. д.;

– біологічні рослинні і тваринні отрути, які містяться в рослинах і грибах (аконіт, цикута), у тварин і комах (змій, бджіл, скорпіонів);

– отруйливі речовини (ОР): зарин, іприт, фосген і ін.

Отруйні властивості можуть проявити всі речовини, навіть такі, як куховарська сіль у великих дозах або кисень при підвищеному тиску. Проте до отрут прийнято відносити лише ті, які свою шкідливу дію проявляють в звичайних умовах і у відносно невеликих кількостях.

До промислових отрут відноситься велика група хімічних речовин і з'єднань, які у вигляді сировини, проміжних або готових продуктів зустрічаються у виробництві.

В організм промислові хімічні речовини можуть проникати через органи дихання, шлунково-кишковий тракт і непошкоджену шкіру. Проте основними шляхом надходження є легені. Крім гострих і хронічних професійних інтоксикацій промислові отрути можуть бути причиною пониження стійкості організму і підвищеної загальної захворюваності.

Побутові отруєння частіше за все виникають при попаданні отрути в шлунково-кишковий тракт (отрутохімікатів, побутових хімікатів, лікарських речовин). Можливі гострі отруєння і захворювання при попаданні отрути безпосередньо в кров, наприклад, при укусах зміями, комахами, при ін'єкціях лікарських речовин.

Токсична дія шкідливих речовин характеризується показниками токсикометрії, відповідно до яких речовини класифікують на надзвичайно токсичні, високотоксичні, помірно токсичні і малотоксичні. Ефект токсичної дії різних речовин залежить від кількості, що потрапила в організм речовини, його фізичних властивостей, тривалості надходження, і т.д.

Отруєння протікають в гострій, підгострій і хронічній формах.

Гострі отруєння частіше бувають груповими і відбуваються в результаті аварій, поломок устаткування і грубих порушень вимог безпеки праці. Вони характеризуються короткочасністю дії токсичних речовин не більше ніж протягом однієї зміни; надходженням в організм шкідливої речовини у відносно великих кількостях -- при високих концентраціях в повітрі; помилковому прийомі всередину; сильному забрудненні шкірних покривів. Наприклад, надзвичайно швидке отруєння може наступити при дії пари бензину, сірководню високих концентрацій і закінчитися загибеллю від паралічу дихального центру, якщо потерпілого зразу ж не винести на свіже повітря. Оксиди азоту унаслідок загальнотоксичної дії у важких випадках можуть викликати розвиток коми, судоми, різке падіння артеріального тиску.

Хронічні отруєння виникають поступово, при тривалому надходженні отрути в організм у відносно невеликих кількостях. Отруєння розвиваються унаслідок накопичення маси шкідливої речовини в організмі (матеріальної кумуляції) або що викликаються ними порушень в організмі (функціональна кумуляція). Хронічні отруєння органів дихання можуть бути слідством перенесеної однократної або декількох повторних гострих інтоксикацій. До отрут, що викликають хронічні отруєння в результаті тільки функціональної кумуляції, відносяться хлоровані вуглеводні, бензол, бензини і ін.

При повторній дії однієї і тієї ж отрути в субтоксичній дозі може змінитися перебіг отруєння і окрім явища кумуляції розвинутися сенсибілізація і звикання.

Сенсибілізація -- стан організму, при якому повторна дія речовини викликає більший ефект, ніж попереднє. Ефект сенсибілізації пов'язаний з освітою в крові і інших внутрішніх середовищах змінених і стали чужорідними для організму білкових молекул, що індукують формування антитіл. Повторна, навіть більш слаба токсична дія з подальшою реакцією отрути з антитілами викликає збочену відповідь організму у вигляді явищ сенсибілізації. Більш того, у разі попередньої сенсибілізації можливо розвиток алергічних реакцій, вираженість яких залежить не стільки від дози впливаючої речовини, скільки від стану організму. Алергізація значно ускладнює перебіг гострих і хронічних інтоксикацій, нерідко приводячи до обмеження працездатності.

При дії шкідливих речовин, що повторюється, на організм можна спостерігати і ослаблення ефектів унаслідок звикання. Для розвитку звикання до хронічної дії отрути необхідно, щоб його концентрація (доза) була достатньої для формування у відповідь пристосовній реакції і не надмірної, що приводить до швидкого і серйозного пошкодження організму. При оцінці розвитку звикання до токсичної дії треба враховувати можливий розвиток підвищеної стійкості до одних речовин після дії інших. Це явище називають толерантністю.

На виробництві, як правило, протягом робочого дня концентрації шкідливих речовин не бувають постійними. Вони або наростають до кінця зміни, знижуючись за обідню перерву, або різко коливаються, надаючи на людину інтермітируючу (непостійну) дію, яка у багатьох випадках виявляється більш шкідливою, ніж безперервне, оскільки часті і різкі коливання подразника ведуть до зриву формування адаптації. Несприятлива дія інтермітируючого режиму відзначена при вдиханні оксиду вуглецю З.

Біологічна дія шкідливих речовин здійснюється через рецепторний апарат кліток і внутріклітинних структур. У багатьох випадках рецепторами токсичності є ферменти, амінокислоти, вітаміни, деякі активні функціональні групи, а також різні медіатори і гормони, регулюючі обмін речовин. Первинна специфічна дія шкідливих речовин на організм обумовлена утворенням комплексу "речовина--рецептор". Токсична дія отрути виявляється тоді, коли мінімальне число його молекул здатний зв'язувати і виводити з ладу найбільш життєво важливі клітки-мішені.

Класифікація речовин по характеру дії на організм і загальні вимоги безпеки регламентуються ГОСТ 12.0.003--74*.

Згідно ГОСТ речовини підрозділяються на:

– токсичні, що викликають отруєння всього організму або вражаючі окремі системи (ЦНС, кровотворення), зухвалі патологічні зміни печінки, нирок;

– дратівливі -- що викликають роздратування слизистих оболонок дихальних шляхів, очей, легких, шкірних покривів;

– сенсибілізуючі, діючі як алергени (формальдегід, розчинники, лаки на основі нітроз`єднань і ін.);

– мутагенні, що приводять до порушення генетичного коду, зміні спадкової інформації (свинець, марганець, радіоактивні ізотопи і ін.);

– канцерогенні, викликають, як правило, злоякісні новоутворення (циклічні аміни, ароматичні вуглеводні, хром, нікель, азбест і ін.);

– впливаючі на репродуктивну (дітородну) функцію (ртуть, свинець, стирол, радіоактивні ізотопи і ін.).

Три останні види дії шкідливих речовин -- мутагенне, канцерогенне, вплив на репродуктивну функцію, а також прискорення процесу старіння серцево-судинної системи відносять до віддалених наслідків впливу хімічних з'єднань на організм. Ця специфічна дія, яка виявляється у віддалені періоди, через роки і навіть десятиріччя. Наголошується поява різних ефектів і в подальших поколіннях. Ця класифікація не враховує агрегатного стану речовини, тоді як для великої групи аерозолів, що не володіють вираженою токсичністю, слід виділити фіброгенний ефект дії її на організм. До них відносяться аерозолі дезинтеграції вугілля, аерозолі коксу (кам'яновугільного, пекового, нафтового, сланцевого), саж, алмазів, вуглецевих волоконних матеріалів, аерозолі (пил) тваринного і рослинного походження, силікати, аерозолі дезинтеграції і конденсації металів.

Потрапляючи до органів дихання, речовини цієї групи викликають атрофію або гіпертрофію слизистої верхніх дихальних шляхів, а затримуючись в легенях, приводять до розвитку сполучної тканини в зоні повітрообміну і рубцювання (фіброзу) легенів. Професійні захворювання, пов'язані з дією аерозолів, пневмосклерози, хронічний пиловий бронхіт займають друге місце по частоті серед професійних захворювань на Україні.

Більшість випадків професійних захворювань і отруєнь пов'язана з надходженням токсичних газів, пари і аерозолів в організм людини головним чином через органи дихання. Цей шлях найбільш небезпечний, оскільки шкідливі речовини поступають через розгалужену систему легеневих альвеол безпосередньо в кров і розносяться по всьому організму. Розвиток загальнотоксичної дії аерозолів в значній мірі пов'язаний з розміром частинок пилу, оскільки пил з частинками до 5 мкм (так звана респирабельна фракція) проникає в глибокі дихальні шляхи, в альвеоли, частково або повністю розчиняється в лімфі і, поступаючи в кров, викликає картину інтоксикації. Мелкодісперсну пил важко уловлювати; вона поволі осідає, вита в повітрі робочої зони.

Попадання отрут в шлунково-кишковий тракт можливо при недотриманні правил особистої гігієни: їді на робочому місці і курінні без попереднього миття рук. Отруйні речовини можуть всмоктуватися вже з порожнини рота, поступаючи відразу в кров. Попадання отрути (ртуті, міді, церію, урану) в шлунок може бути причиною поразки його слизистої.

Шкідливі речовини можуть потрапляти в організм людини через непошкоджені шкірні покриви, причому не тільки з рідкого середовища при контакті з руками, але і у разі високих концентрацій токсичної пари і газів в повітрі на робочих місцях. Розчиняючись в секреті пітних залоз і шкірному жирі, речовини можуть легко поступати в кров. До них відносяться легко розчинні у воді і жирах вуглеводні, ароматичні аміни, бензол, анілін і ін. Пошкодження шкіри безумовно сприяє проникненню шкідливих речовин в організм.

Розподіл отруйних речовин в організмі підкоряється визначеним закономірностям. Спочатку відбувається динамічний розподіл речовини відповідно до інтенсивності кровообігу. Потім основну роль починає грати сорбціонна здатність тканин. Існують три головні басейни, пов'язані з розподілом шкідливих речовин: позаклітинна рідина (14 л для людини масою 70 кг), внутріклітинна рідина (28 л) і жирова тканина. Тому розподіл речовин залежить від таких физико-хімічних властивостей, як водорозчинність, жиро розчинність. Для ряду металів (срібла, марганцю, хрому, ванадію, кадмію і ін.) характерне швидке виведення з крові і накопичення в печінці і нирках.

Дуже важливо відзначити комбіновану дію шкідливих речовин на здоров'я людини. На виробництві і в навколишньому середовищі рідко зустрічається ізольована дія шкідливих речовин; звичайно працюючий на виробництві піддається поєднаній дії несприятливих чинників різної природи (фізичних, хімічних) мул комбінованому впливу чинників однієї природи, частіше ряду хімічних речовин. Комбінована дія -- ця одночасна або послідовна дія на організм декількох отрут при одному і тому ж шляху надходження. Розрізняють декілька типів комбінованої дії отрут залежно від ефектів токсичності: адитивного, потенційованого, антагоністичного і незалежної дії.

Разом з комбінованим впливом отрут можливо їх комплексна дія, коли отрути поступають в організм одночасно, але різними шляхами (через органи дихання і шлунково-кишковий тракт, органи дихання і шкіру і т. д.).

Шляхи знешкодження отрут різні. Перший і головний з них -- зміна хімічної структури отрут. Так, органічні сполуки в організмі піддаються частіше за все окисленню, відновленню, розщеплюванню, метилированню, що зрештою приводить переважно до виникнення менш отруйних і менш активних в організмі речовин.

Не менше важливий шлях знешкодження -- виведення отрути через органи дихання, травлення, нирки, пітні і сальні залози, шкіру. Важкі метали, як правило, виділяються через шлунково-кишковий тракт, органічні сполуки алифатичного і ароматичного рядів -- в незмінному вигляді через легені і частково після физико-хімічних перетворень через нирки і шлунково-кишковий тракт. Певну роль у відносному знешкодженні отрут грає депонування (затримка в тих або інших органах). Наприклад, важкі метали (свинець, кадмій) часто відкладаються в депо: кістках, печінці, нирках, деякі речовини -- в нервовій тканині. Проте отрути з депо можуть знов поступати в кров, викликаючи загострення хронічного отруєння.

Для обмеження несприятливої дії шкідливих речовин застосовують гігієнічне нормування їх вмісту в різних середовищах. У зв'язку з тим, що вимога повної відсутності промислових отрут в зоні дихання працюючих часто нездійсненний, особливу значущість придбаває гігієнічна регламентація змісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони (ГОСТ 12.1.005--88).

Така регламентація в даний час проводиться в три етапи:

1) обгрунтовування орієнтовного безпечного рівня дії (ООБР);

2) обгрунтовування ПДК;

3) коректування ПДК з урахуванням умов праці працюючих і стани їх здоров'я.

Встановленню ПДК може передувати обгрунтовування, ООБР в повітрі робочої зони, атмосфері населених місць, у воді, грунті.

Орієнтовний безпечний рівень дії встановлюють тимчасово, на період, передуючий проектуванню виробництва. Значення ООБР визначається шляхом розрахунку по физико-хімічних властивостях або шляхом інтерполяцій і екстраполяції в гомологичних рядах (близьких по будові) з'єднань або по показниках гострої токсичності. ООБР повинні переглядатися через два роки після їх твердження.

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони -- це концентрації, які при щоденній (окрім вихідних днів) роботі протягом 8 ч або при іншій тривалості, але не перевищуючої 41 ч в тиждень, протягом всього робочого стажу не можуть викликати захворювань або відхилень в стані здоров'я, що знаходяться сучасними методами досліджень в процесі роботи або у віддалені терміни життя теперішнього часу або подальшого поколінь.

До професійних захворювань, дією шкідливих речовин, що викликається, відносяться гострі і хронічні інтоксикації, що протікають з ізольованою або поєднаною поразкою органів і систем: токсична поразка органів дихання, токсична анемія, токсичний гепатит, токсична нефропатія, токсична поразка нервової, токсична поразка очей (катаракта), кон'юнктивіт, токсична поразка кісток: остеопороз, остеосклероз. До цієї ж групи входять хвороби шкіри, металева, фторопластова лихоманка, алергічні захворювання, новоутворення.

Слід мати на увазі можливість розвитку професійних пухлинних захворювань, особливо органів дихання, печінки, шлунку і сечового міхура, лейкоз при тривалих контактах з продуктами перегонки кам'яного вугілля, нафти, сланців, із з'єднаннями нікелю, хрому, миш'яку, винилхлоридом, радіоактивними речовинами і т.д. Чинники незаселеного середовища, поширені в умовах населених місць, можуть приводити до зростання загальних захворювань, розвиток і перебіг яких провокується несприятливим впливом навколишнього середовища. До них відносяться респіраторно-алергічні захворювання органів дихання, хвороби серцево-судинної системи, печінки, нирок, селезінки, порушення дітородної функції жінок, збільшення числа дітей, що народилися з вадами, знижень статевої функції чоловіків, зростання онкологічних захворювань.

Вібрації

Малі механічні коливання, що виникають в пружних тілах або тілах, що знаходяться під впливом змінного фізичного поля, називаються вібрацією. Дію вібрації на людину класифікують: за способом передачі коливань; по напряму дії вібрації; по тимчасовій характеристиці вібрації.

Залежно від способу передачі коливань людині вібрацію підрозділяють на загальну, що передається через опорні поверхні на тіло сидячого або людини, що стоїть, і локальну, що передається через руки людини. Вібрація, що впливає на ноги сидячої людини, на передпліччя, контактуючі з вібруючими поверхнями робочих столів, також відноситься до локальної.

По напряму дії вібрацію підрозділяють на: вертикальну, що розповсюджується по осі х, перпендикулярній до опорної поверхні; горизонтальну, що розповсюджується по осі у, від спини до грудей; горизонтальну, що розповсюджується по осі z, від правого плеча до лівого плеча.

По тимчасовій характеристиці розрізняють: постійну вібрацію, для якої контрольований параметр за час спостереження змінюється не більше ніж в 2 рази (6 дБ); непостійну вібрацію, що змінюється по контрольованих параметрах більш ніж в 2 рази.

Вібрація відноситься до чинників, що володіють високою біологічною активністю. Вираженість у відповідь реакцій обумовлюється головним чином силою енергетичної дії і біомеханічними властивостями людського тіла як складної коливальної системи. Потужність коливального процесу в зоні контакту і час цього контакту є головними параметрами, що визначають розвиток вібраційних патологій, структура яких залежить від частоти і амплітуди коливань, тривалості дії, місця додатку і напряму осі вібраційної дії, демпфуючих властивостей тканин, явищ резонансу і інших умов.

У відповідь між реакціями організму і рівнем впливаючої вібрації немає лінійної залежності. Причину цього явища бачать в резонансному ефекті. При підвищенні частот коливань більше 0,7 Гц можливі резонансні коливання в органах людини. Резонанс людського тіла, окремих його органів наступає під дією зовнішніх сил при збігу власних частот коливань внутрішніх органів з частотами зовнішніх сил. Область резонансу для голови в положенні сидячи при вертикальних вібраціях розташовується в зоні між 20...30 Гц, при горизонтальних -- 1,5...2 Гц.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.