бесплатно рефераты
 

Карта умов праці лікаря-рентгенолога

Карта умов праці лікаря-рентгенолога

2 КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство / організація, установа / Професія ( посада )

Центральна районна лікарня Лікар - рентгенолог

Цех / дільниця, відділ / Варіант № 2

Медичний рентген - кабінет

І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу

п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне

значення

/ ГДР /

/ ГДК /

Фактичне

значення

Трива-лість дії фактора % за зміну

III клас - шкідиві і небезпечні умови і характер праці

Небез-печний

(екстре-мальний)

IV

Прим.

Ступені

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Шкідливі хімічні речовини, мг/м3

Клас небезпеки II

Назва хлор

Клас небезпеки IV

Назва пил рослинного і тваринного походження з домішкою діоксида кремнію 8%

Клас небезпеки IV

Назва силикатомісткі пили і силікати (азбестоцемент)

Клас небезпеки III

Назва кремнію діоксид кристалічний

1

4

6

1

0,5

1

2

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доп.

Доп.

Доп.

Доп.

2

Вібрація / загальна і локальна /, м/с2

-

-

Доп.

3

Шум (еквівалентний), дБА

35

40

+

-

-

4

Інфразвук, Гц/дБ

2/105

2/35

-

-

-

-

Доп.

5

Ультразвук, кГц/дБ

-

-

6

Електромагнітне випромінювання,

МГц - В/м

3-30/20

10/55

+

-

-

-

7

Електростатичне поле, кВ/м

-

-

8

Постійне магнітне поле, кА/м

8

4

-

-

-

-

Доп.

9

Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря

(теплий/холодний), С

22-24 (21-28)

21-23 (20-24)

27

20

-/-

-/-

-/-

-/-

Доп / Доп.

- швидкість руху повітря

(теплий/холодний), м/с

0,2 (0,1-0,3)

0,1 (?0,2)

0

+

(теп.)

Доп.

(хол.)

- відносна вологість повітря

(теплий/холодний), %

40-60

55

-

-

-

-

Опт.

10

Освітлення

- природнє, %

- штучне, Лк

1,74

1250

15

300

-

-

-

+

-

-

-

-

Доп.

(природнє)

11

Іонізуюче випромінювання, мЗв

?1 (1-2)

5

+

-

-

-

12

Важкість праці:

12.1

Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг-м

12.1.1

При регіональному навантаженні

(з переважаючою участю м'язів рук та плечового поясу) при переміщенні

вантажу на відстань до 1 м

До 2500

(до 5000)

11

Опт.

12.1.2

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, ніг, корпуса) при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м

До12 500

(до 46 000)

_

Опт.

12.2

Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг

12.2.1

Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

До 15

(до 30)

0,2

Опт.

12.2.2

Підіймання та переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

До 5

(до 15)

_

Опт.

12.2.3

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни:

з робочої поверхні

з підлоги

до 870

до 435

4

-

Опт.

12.3

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)

12.3.1

При локальному навантаженні

до 20000 (40000)

50

Опт.

12.3.2

При регіональному навантаженні

до 10000 (20000)

30

Опт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.4

Статичне навантаження

однією рукою

двома руками

за участю м'язів корпуса та ніг

до 18000

(до 36000)

до 36000

(до 70000)

до 43000

(до 100000)

70

35

-

Опт.

Опт.

Опт.

12.5

Робоча поза

Вільна зручна поза (зміна пози

«сидячи-стоячи» за бажанням робітника)

Опт.

12.6

Нахили тулуба

до 50 разів

(Вимушені нахили більше 30°, 51-100 разів)

до 30 разів

Опт.

12.7

Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом), км

до 4 (до 10)

незначне

Опт.

Загальна оцінка важкості праці

Опт.

13

Напруженість праці:

13.1

Інтелектуальні навантаження

13.1.1

Зміст роботи

Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота по серії інструкцій)

+

13.1.2

Сприймання сигналів та їх оцінка

Сприймання сигналів з наступним співставленням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів

+

13.1.3

Ступінь складності завдання

Обробка і контроль за виконанням завдання

+

13.1.4

Характер виконуваної роботи

Робота за встановленим графіком з можливим його коригуванням по ходу діяльності

Доп.

13.2

Сенсорні навантаження

13.2.1

Тривалість зосередженого спостереження

до 25 (26-50)

75

+

13.2.2.

Щільність сигналів за 1 год

до 75 (75-175)

80

Доп.

13.2.3

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження

до 5 (6-10)

2

Опт.

13.2.4

Навантаження на зоровий аналізатор

13.2.4.1

Розмір об'єкта розрізнення

>5 (5,0-1,1 більше 50 % часу

1,0-0,3 до 50 % часу

менше 0,3 до 25 % часу)

менше 0,3 25-50% часу

+

-

-

-

13.2.4.2

Робота з оптичними приладами

25 (26-50)

25

Опт.

13.2.4.3

Спостереження за екранами відеотерміналів

до 2 (2-3)

3

-

-

-

-

Доп.

13.2.5

Навантаження на слуховий аналізатор

90-100 (70-90)%

90-100

Опт.

13.3

Емоційне навантаження

13.3.1

Ступінь відповідальності

Несе відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, виникає можливість небезпеки для життя

-

+

-

-

13.3.2

Ступінь ризику для власного життя

Можливий

+

13.3.3

Ступінь ризику за безпеку інших осіб

Можливий

-

+

-

-

13.4

Монотонність навантажень

13.4.1

Кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

>10 (6-9)

5

+

-

-

-

Опт.

13.4.2

Тривалість виконання операцій, що повторюються

>100 (25-100)

>100

Опт.

13.5

Режим праці

13.5.1

Змінність роботи

Однозмінна

Опт.

Загальна оцінка напруженності праці

+

Загальна оцінка умов праці

+

Гігієнічна оцінка умов праці

__Підвищений рівень шуму - Iст., підвищена напруженість електромагнітного поля - Iст., низька швидкість руху повітря в теплий період року - Iст., знижений рівень штучного освітлення - IIст., підвищений рівень іонізуючого випромінювання - Iст. Гігієнічна оцінка умов праці відповідає ІІ ступеню шкідливості. . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня

__________________ Технічний та організаційний рівень робочого місця не відпомігає нормативним вимогам. ____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Атестація робочого місця

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.