бесплатно рефераты
 

Роль споживчого кредитування в умовах ринкової трансформації економіки

p align="left">- Обсяг валюти активів балансу - 40 132,3 млн.грн.( 1 місце - 9,82%);

- Обсяг власного капіталу - 4 296,584 млн.грн.( 1 місце - 8,64%);

- Обсяг статутного капіталу - 306,29 млн.євро (3 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 33 502,38 млн.грн.( 1 місце - 10,16%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 17 289,41 млн.грн.( 1 місце - 14,84%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 12 409,121 млн.грн.( 1 місце - 11,53%);

- Обсяг балансового прибутку - 259,76 млн.грн. (2 місце - 10,78%);

- Прибутковість статутного капіталу - 24,95 % (21 місце);

- Прибутковість активів балансу - 1,295 % (43 місце);

В Додатку Б приведені баланси та звіти про результати діяльності АКБ «Приватбанк» у 2003 - 2007 роках [69].

В табл.2.2 наведені основні характеристики розвитку інфраструктури АКБ «Приватбанк» у 1999 - 2007 роках [69].

Таблиця 2.2

Основні характеристики інфраструктури та клієнтської бази АКБ “Приватбанк”

На графіках рис.2.4 наведена динаміка змін структури інвестиційно-кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” у 2003 - 2005 роках [85]. Як показують графіки - кредитування юридичних осіб є найбільш вагомою часткою активних операцій банка. Але з 3 кварталу 2004 року (системна криза депозитної бази банків за рахунок політичних ризиків виборів Президента України) - АКБ “Приватбанк” почав пріоритетно нарощувати частку кредитування фізичних осіб, що особливо виражено у 1 кварталі 2006 року, коли обсяги кредитів юридичним особам зменшились на 2 млрд.грн., а водночас обсяги кредитів фізичним особам зросли на 1,2 млрд.грн. і обсяги міжбанківських кредитів зросли на 0,9 млрд.грн. Таким чином, АКБ “Приватбанк” виконує диверсифікацію кредитів по зменшенню обсягів, наданим одному позичальнику, що суттєво зменшує ризик одночасного неповернення кредитів багатьма позичальниками.

Наведена на рис.2.4 динаміка структури інвестиційно-кредитного портфелю АКБ “Приватбанк” показує, що зміни у структурі характеризуються наступним:

- вагова частка кредитів, наданих юридичним особам, зменшилась з рівня 67,3%(4 квартал 2003 року) до 41,55% (1 квартал 2006 року);

- вагова частка кредитів, наданих фізичним особам, підвищилась з рівня 28,18%(4 квартал 2003 року) до 39,48% (1 квартал 2006 року);

- вагова частка наданих міжбанківських кредитів підвищилась з рівня 1,88%(4 квартал 2003 року) до 13,17% (1 квартал 2006 року);

вагова частка активів, вкладених в цінні папери, підвищилась з рівня 2,63%(4 квартал 2003 року) до 5,81% (1 квартал 2006 року);

На рис.2.5 - 2.6 наведена структура та обсяги ресурсної бази та кредитно-інвестиційного портфелю АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2006 (12_2005), на 01.01.2007 (12_2006) та 01.07.2007 (06_2007).

Рис.2.4. Порівняльна динаміка структури кредитно-інвестиційного портфелю АКБ “Приватбанк” у 2003 - 2006 pоках [85]

Рис.2.5. - Структура та обсяги ресурсної бази АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2006 (12_2005) та на 01.01.2007 (12_2006).

Рис.2.6. - Структура та обсяги кредитно-інвестиційного портфелю АКБ «Приватбанк» станом на 01.01.2007 (12_2006) та на 01.07.2007 (06_2007)

Як показує спільний аналіз графіків рис.2.5 - 2.6, АКБ “Приватбанк” чітко регулює обсяги кредитів фізичним особам, які за структурною часткою ніколи не перевищують структурну частку строкових депозитів фізичних осіб (вкладів населення) в ресурсному портфелі банку. Тобто регулювання ресурсної бази кредитів фізичним особам в АКБ “Приватбанк” виконується ефективніше і з меншим ризиком, ніж загалом в банківській системі України (рис.2.1).

На рис.2.7 наведена динаміка нарощування обсягів кредитування та обсягів створених резервів під ризики кредитних операцій в АКБ “Приватбанк” у 2004 - 2007 роках. Як показує аналіз наведених графіків, відносна процентна частка резервів до загальної суми кредитів зросла від рівня 10,18% у 2001 році до рівня 12,9% у 2004 році, зменшилась до рівня 10,31% у 2006 році та дещо зросла до рівня 10,7% у 1 півріччі 2007 року, тобто незбалансований заставою кредитний ризик не перевищує не протязі 2 років рівня 11%. Таким чином, різке нарощування споживчого кредитування фізичних осіб в АКБ “Приватбанк” не привело до суттєвого підняття питомої ваги резервів під беззаставні кредити, якими, в основному, є нецільові та побутові споживчі кредити населенню.

На рис.2.8 наведена дінаміка видачі кредитів фізичним особам в першій “десятці” комерційних банків банківської системи України. Як показує аналіз графіків рис.2.8, АКБ “Приватбанк” є постійним лідером наростаючих обсягів кредитів, наданих фізичним особам, найближчі постійні конкуренти - “РайффайзенБанк -Аваль”, “Укрсиббанк”, “Укрсоцбанк”.

На рис.2.9 - 2.12 наведені результати аналізу динаміки структури споживчого кредитування в кредитному портфелі АКБ “Приватбанк” у 2003 - 2007 роках. Споживче кредитування фізичних осіб представлене у двох сегментах [85]:

а) Кредитування населення на потреби поточного характеру:

- нецільове споживче кредитування (кредитні картки, овердрафт депозитних карток, кредитування “до зарплати” по зарплатним карткам);

- споживче кредитування придбання побутової техніки для дому;

- споживче кредитування на навчання, лікування, туризм, окремі життєві події;

- споживче "Автомобильне кредитування";

б) Кредитування населення на потреби капітального характеру:

- інвестиційне іпотечне кредитування будівництва нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

- інвестиційне іпотечне кредитування придбання нерухомості на вторинному ринку та капітальний ремонт нерухомості (квартири, котеджі з земельними ділянками, сільські будинки з земельними ділянками, гаражі, дачі);

Рис.2.7. Динаміка обсягів виданих кредитів та створених резервів під кредитні ризики в АКБ “Приватбанк” у 2001 - 2007 роках [85]

Рис.2.8. Динаміка обсягів виданих кредитів фізичним особам в першій “десятці” комерційних банків України та відповідна частка АКБ “Приватбанк” у 2004 - 2007 роках [86]

Як показує аналіз графіків рис.2.9 - 2.12, динаміка структури споживчого кредитування в АКБ “Приватбанк” з 2003 по 2007 рік характеризується:

- зменшенням частки кредитування на потреби капітального характеру з 45% (2003 рік) до 32% (2007 рік);

- підвищенням частки кредитування на потреби поточного характеру з 55%(2003 рік) до 68% (2007 рік);

- зростанням частки кредитів на придбання автомобілів(поточне кредитування) з 20%(2003 рік) до 41% (2007 рік);

- зростанням частки нецільового споживчого кредитування(поточне кредитування) з 2%(2003 рік) до 8% (2007 рік).

Таким чином, з ростом обсягів споживчого кредитування банк все більше орієнтується на попит населення у короткострокових кредитах на задоволення потреб поточного характеру.

Рис.2.9. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АКБ «Приватбанк» станом на кінець 4 кварталу 2003 року [85]

Рис.2.10. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АКБ «Приватбанк» станом на кінець 1 кварталу 2005 року [85]

Рис.2.11. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АКБ «Приватбанк» станом на кінець 1 кварталу 2006 року [85]

Рис.2.12. Структура споживчого кредитування фізичних осіб в АКБ «Приватбанк» станом на кінець 1 кварталу 2007 року [85]

2.2 Кредитування населення на потреби поточного характеру

Короткострокові споживчі кредити надаються громадянам на потреби поточного характеру (придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів) та на нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1-го року, а для кредитування покупки автомобілів - до 3-7 років [64, c. 58].

В портфелі банківських послуг споживчого кредитування на поточні потреби фізичних осіб АКБ «Приватбанк” пропонує наступний комплекс банківських продуктів [85]:

- автомобіль в кредит;

- авторозстрочка;

- товари в розстрочку;

- подійове кредитування;

- кредити на навчання;

- кредитні ліміти на пластикові кредитні картки;

- кредитна картка „Товари в розстрочку”;

- кредитна картка „Універсальна”

Придбати автомобіль в кредит в АКБ “Приватбанк” можливо лише за 30 хвилин. Забезпеченням по кредиту виступає автомобіль, що купується та знаходиться у користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту. Первинний внесок позичальника становить від 10% до 20% в залежності від віку та марки автомобіля.

Кредити для придбання особистого автотранспорту надаються приватним громадянам України на наступних умовах (табл.2.3):

Таблиця 2.3

Умови кредитування придбання автомобілів в АКБ “Приватбанк” [85]

Відсоткова ставка по кредиту (% річних):

Вaлюта (USD/EUR)

**)

*)

до 5 років

до 11,52 %

до 11,52 %

Від 5 до 7років ***)

до 11,52 %

-

Національна валюта (гривня)

до 5 років

до 15,84 %

до 15,84 %

від 5 до 7 років ***)

до 15,84 %

-

* - за умови, що вік автомобіля на дату видачі кредиту не повинен перевищувати 10 років.

** - за умови, що вік автомобіля на дату видачі кредиту не повинен перевищувати 5 років.

*** - тільки для нових автомобілів

Погашення покупцем заборгованості за кредитом здійснюється наступним чином: - відсотки за користування кредитом - щомісяця (відсотки нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом); - сума кредиту - щомісяця відповідно до графіка.

При первинному зверненні за кредитом до ПриватБанку приватні клієнти надають паспорт; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; довідку про отримані доходи за останні 6 місяців і договір купівлі-продажу автомобіля.

При наявності позитивної кредитної історії в ПриватБанку, або наявності зарплатної картки ПриватБанку, процедура придбання автомобіля в кредит значно спрощується й здешевлюється.

Новий кредитний продукт "Авторозстрочка" дозволяє значно скоротити час і зусилля клієнта при придбанні автомобіля в кредит за рахунок відсутності попередніх погоджень та сплати авансу, а також без додаткових витрат, передбачені стандартними схемами Автокредитування (оплата первинного внеску й комісії за оформлення кредиту).

Умови кредитування:

- Процентні ставки по кредиту - 1,59 % на місяць в UAH й 1,25 % на місяць в USD\EUR.

- Строк кредитування - 5 років незалежно від марки автомобіля.

В табл.В.1 - В.8 Додатку В наведені рейтинги умов кредитування населення на покупку автомобілів в основних комерційних банках України [92] станом на 29.06.2006 року та 27.09.2007 року. В якості рейтингового коефіцієнту вибраний показник сумарного подорожчання товару для споживача.

Проведений рейтинг привабливості 5-річних банківських кредитів населенню на придбання нових автомобілів по еквівалентній процентній річній ставці сплати кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. У 2006 році для кредитів в гривнях на 5 років еквівалентна річна ставка лежить в діапазоні 8,2% (АКБ “Укрсиббанк”) - 10,2% (АКБ “ТАС-Комерцбанк”) від початкової суми кредиту, загальна сума сплачених процентів за період користування кредитом 41%(min) - 51%(max) від початкової суми кредиту.

2. У 2006 році для кредитів в доларах США на 5 років еквівалентна річна ставка лежить в діапазоні 6,0% (АКБ “Форум”) - 7,0 % (АКБ “Фінанси та кредит”) від початкової суми кредиту, загальна сума сплачених процентів за період користування кредитом 30%(min) - 35%(max) від початкової суми кредиту.

Таким чином, вартість гривневих автомобільних кредитів по загальній сумі сплачених процентів за час користування кредитом на 9,2 - 11,6% дорожче вартості автомобільних кредитів в іноземних валютах.

На рис.2.13 - 2.14 наведені графіки конкурентних пропозицій кредитування придбання автомобілей у 2007 році.

Рис.2.13. Конкурентні пропозиції про придбанню автомобілей вітчизняної та іноземної зборки зі строком кредитування 5 років, валюта кредитів - гривня (27.09.2007)

Рис.2.14. Конкурентні пропозиції про придбанню автомобілей вітчизняної та іноземної зборки зі строком кредитування 5 років, валюта кредитів - долар США (27.09.2007)

Звертає на себе увагу запропонований механізм оцінювання привабливості кредиту за еквівалентною річною процентною ставкою, яка розраховується як загальна сплачена сума споживачем (проценти, комісії, страховка) за період кредитування, віднесена до початкової суми кредиту.

При такому розрахунку, у 2006 році процентна ставка гривневих кредитів АКБ “Приватбанк” - 15,84% на залишкову суму кредиту (без додаткових комісій) перетворюється у еквіваленту річну ставку за період кредитування - 8,5% від початкової суми кредиту, а таким чином виявляється, що вартість автокредитів в АКБ “Приватбанк” знаходиться близькою до нижнього діапазону витрат споживача і брати автокредит в АКБ “Приватбанк” було вигідно.

У 2007 році конкурентна позиція АКБ “Приватбанк” суттєво змінилася, враховуючи обмеженість ресурсного ринку для надання споживчих кредитів. Так, згідно графікам рис. 2.13, 2.14 при перерахунку номінальної відсоткової ставки в 15,0% на залишок поточної суми заборгованості з врахуванням введенної щомісячної комісії від початкової суми кредиту та одноразоваго початкового внеску в % від суми кредиту, еквівалентна процентна ставка зростає до 19,6%. Графіки рис.2.13, 2.14 показують, що кредитування придбання автомобілей в АКБ “Приватбанк” у 2007 році - найдорожче, при цьому розрив ефективних ставок гривневих та доларових кредитів досягає 3 %.

Програма "Товари в розстрочку" - це можливість одержати товар вже сьогодні, оформивши кредит прямо в магазині - аванс складає 0%.

Забезпеченням по кредиту виступає товар, який купується та знаходиться в користуванні позичальника, але залишається в заставі в банку до моменту повної виплати кредиту.

Кредит надається на наступних умовах:

- Максимальний термін надання кредиту - 24 місяці

- Кредити видаються у національній валюті

- Розмір кредиту дорівнює вартості товару, який купується

- Відсотки за користування кредитом нараховуються прості на залишок заборгованості за кредитом

- Погашення заборгованості за кредитом здійснюється щомісяця рівними платежами

Для отримання кредиту необхідні наступні документи: паспорт; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідка про отримані доходи за останні 3 місяці.

З 20.01.2007 р. по 20.07.2007 р. у всіх відділеннях ПриватБанку проводилась акція "Кредит Зоряний" на всі види техніки за наступними умовами:

Процентна ставка - 0,01 % на місяць (0,12% річних)

Щомісячна комісія за кредитування 1,8 -1,9% на місяць;

- Аванс - 0%.

- Термін кредитування - від 6 до 12 місяців

- Відстрочка платежу - 2 місяці

Надання кредитів, за виключенням акції кредит "Зоряний", здійснюється на стандартних умовах.

З 17.12.2006 р. по 15.12.2007 р. в мережі магазинів Фокстрот проводиться акція "Безвідсотковий кредит на монітори Samsung + системний блок Intel " на наступних умовах:

Процентна ставка - 0,01% на місяць (0,12% річних)

Щомісячна комісія за кредитування 1,8 -1,9% на місяць;

- Аванс - 0%

- Термін кредитування - 10 місяців

В табл.Г.1 - Г.2 Додатку Г наведені рейтинги умов кредитування населення на покупку побутових товарів в кредит по програмі “Розстрочка” в основних комерційних банках України у 2006 та 2007 роках [92]. В якості рейтингового коефіцієнту вибраний показник сумарного подорожчання товару для споживача.

Проведений рейтинг привабливості споживчих кредитів населенню на поточні потреби (придбання побутової техніки, послуг, нецільове кредитування) по коефіцієнту подорожчання суми кредиту(відсотки, одноразова сплату, періодичні комісії, страхування) показав:

1. У 2006 році для кредитів у 2500 гривен на 12 місяців еквівалентна річна ставка лежить в діапазоні 14,0% (АКБ “Надра”) - 27,0 % (АКБ “Правексбанк”) від початкової суми кредиту, загальна сума сплачених процентів за період користування кредитом 14%(min) - 27%(max) від початкової суми кредиту.

2. У 2006 році для кредитів у 5000 гривен на 24 місяці еквівалентна річна ставка лежить в діапазоні 14,0% (АКБ “Надра”) - 26,0 % (АКБ “Правексбанк”) від початкової суми кредиту, загальна сума сплачених процентів за період користування кредитом 28%(min) - 52%(max) від початкової суми кредиту.

3. У 2006 році еквівалентна річна ставка для споживчих кредитів на поточні потреби в АКБ “Приватбанк” знаходилась в діапазоні 23,6 - 24,2% річних, тобто ближче до верхньої межі вартості в банківській системі України.

4. У 2007 році АКБ “Приватбанк” вийшов з ринку кредитування розстрочки та ввів туди свою організовану фінансову компанію споживчого кредитування “Новий кредит”. Сам же банк зосередився на видачі кредитних карток для автоматизації процесів кредитування.

Кредитна картка "Подійове кредитування" призначена для фінансування різних подій житті позичальника (весілля, народження дитини, ремонт, проведення комунікацій, будівництво надвірних будівель, придбання тварин тощо)

Кредити надаються фізичним особам - громадянам України терміном до 36 місяців.

Забезпеченням по кредиту може виступати застава особистого майна, застава великої рогатої худоби, живності, птахів, застава майнових прав на депозитний вклад, застава рухомого майна; застава нерухомого майна, застава майна третіх осіб, фінансова запорука підприємства-клієнта Банку, фінансова запорука двох фізичних осіб та більше.

Кредити до 3 000 грн. включно видаються без забезпечення на термін до 12-ти місяців. Погашення позичальником заборгованості за кредитом здійсню-ється щомісяця рівними платежами.

Є можливість встановлення гнучкого графіка погашення заборгованності за кредитом з урахуванням сезонності отримання доходів

Таблиця 2.4

Процентна ставка за кредитом “Подійове кредитування” в АКБ “Приватбанк” [85]

Сума кредиту

Відсоткова ставка

До 3 000,00 грн.

2,5% на місяць

Від 3 001,00 грн. до 15 000,00 грн.

2,00% на місяць

Сума кредиту

до 15 000,00 грн.

Кредитна картка "Кредит на навчання" - це пропозиція від ПриватБанку для всіх бажаючих одержати освіту, реалізована на базі VISA Classic. Цей продукт дозволить клієнту одержати бажану освіту, не здійснюючи щорічно великих фінансових витрат.

При кредитуванні на навчання Банк дає кошти на одержання освіти, а кредит надалі оплачується клієнтом чи його батьками протягом тривалого терміну - 15 років. Причому в період навчання (до 5 років) оплачуються тільки відсотки за кредитом. Оскільки кредит видається на тривалий термін, щомісячні витрати з оплати кредиту будуть незначними і доступними для найбільш скромного бюджету.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.