бесплатно рефераты
 

Особливості справляння внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

p align="left">Пенсійна реформа має здійснюватися на системних засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов. Всі, хто серйозно замислюється про майбутнє України, не можуть ігнорувати наявні нині можливості щодо реформування пенсійної системи, так само, як і небезпеку, пов'язану з відсутністю реформ. Проведення реформи відповідає не лише велінням часу, а й інтересам всього українського народу.

Ми вважаємо, що сутність та мета запровадження системи персоніфікованого обліку пов'язані з необхідністю створення базової інформаційної платформи для приведення пенсійної системи на принципи пенсійного страхування з використанням новітніх інформаційних технологій. персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України створена автоматизована система персоніфікованого обліку яка забезпечує збір, посилений контроль та накопичення даних про трудовий стаж, заробітну плату та страхові внески від усіх страхувальників за всі періоди, у яких особа підлягала пенсійному страхуванню.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування // Відомості Верховної Ради України, 1997. - №37. - Ст.237.

2. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 11. - Ст.47.

3. Закон України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003року № 1058 - ІV // Праця і зарплата. - 2003. - №8. - с.5.

4. Положення про Пенсійний фонд України, затв. Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001 // Офіційний вісник України. - 2001. - N 9. - Ст.350.

5. Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України // Офіційний Вісник України. - 2004. - №3. - Ст.148.

6. Заходи на виконання Указу Президента України від 4 травня 1998 року №401/98 "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування", затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.98 р. №15 - 4.

7. Заходи на виконання Указу Президента України від 4 травня 1998 року №401/98 "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування", затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.98 р. №15 - 4

8. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.

9. Гнибіденко=І.В. Пенсійна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи // Економіка України. - 2006. - № 4. - с.4-11.

10. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т.Т. ІІІ Учение о налоге. - Х.: Легас, 2005.С. 199-200.

11. Осадець С. Страхування. Підручник. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

Заболоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 2008. - 579 с.

12.Зайчук Б. Пенсійна реформа з перспективою на майбутнє // Соціальний захист. - 2007. - № 4. - С.29-31.

15. Захарко М. Сплата внесків до Пенсійного фонду: аналіз змін // Фінанси України. 2005. - № 9. - С.82.

13. Коваленко О. На пути к пенсионной реформе: персонифицированный учёт // Персонал. - 2008. - №1. - С.63-65.

14. Коровіна З., Ігольніков О. Про єдину систему пенсійного забезпечення // Економіка України. 1996. - № 6 - С.3.

15. Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України. - 2002. - № 4. - С.32-38.

16. Огій О. Переваги персоніфікованого обліку та звітності // Праця і зарплата. - 2001. - №6. - С.8-9.

17. Окольніков К.Д. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення // Фінанси України. 2007. - №1. - С.56.

18. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст.219.

19. Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 1. - с.13-18.

20. Стожок Л. Напрями вдосконалення системи державного пенсійного страхування в Україні // Україна: аспекти праці. - 2006. - № 1. - с.13-18.

21. Уваров В. Пенсійна реформа набирає обертів // Соціальний захист. - 2001. - №8. - С.22.

22. Шумський В.М., Діхтєрьова В.В. Формування Пенсійного фонду: реальність потенційних джерел // Фінанси України. - 2001. - №7. - С.58-61.

23. http://exo.at.ua.

24. http://search.ligazakon.ua.

25. http://www.mlsp.gov.ua.

26. http://portal.rada.gov.ua.

27. http://kprda.gov.ua.

28. http://hr-group.com.ua.

29. http://consultant.parus.ua.

30. http://www.kontrakty.com.ua.

Додатки

Додаток 1

Суб'єкти та об'єкти оподаткування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Суб'єкти оподаткування

Об'єкти оподаткування

Юридичні особи

підприємства, організації та їх об'єднання;

Фактичні витрати на оплату праці працівників, сума винагород

бюджетні, громадські та інші установи;

об'єднання громадян;

структурні підрозділи.

Фізичні особи

СПД, які використовують найманих працівників;

Фактичні витрати на оплату праці працівників, сума винагород

СПД, які не використовують найманих працівників;

Сукупний оподаткований дохід

які працюють на умовах трудового договору, члени творчих спілок.

Суб'єкти підприємницької діяльності

Операції купівлі-продажу валют

Сума операцій з валютою

Відчуження легкових автомобілей

Вартість автомобіля

Торгівлю

ювелірними виробами

Реалізованих дорогоцінностей

Виробництво та імпорт тютюнових виробів

Вартість тютюнових виробів

Придбання нерухомого майна

Вартість нерухомого майна

Користування послугами стільникового рух. зв'язку

Вартість послуг

зв'язку

Додаток 2

Розміри страхових внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування

Нарахування

Платники внесків

База нарахування

Ставка внесків

Юридичні особи всіх форм власності і систем оподаткування (в т.ч. платники єдиного податку), їх філіали і інші відособлені підрозділи, які мають окремий баланс і ведуть розрахунки із застрахованими особами; (окрім платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП)

Оплата праці (в т.ч. в натуральній формі), винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів (далі-СПД), які оподатковують з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

4% - за працівників інвалідів; 33,2% - за інших працівників, а також осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами

Дипломатичні представництва, консульські установи України, філіали, представництва і інші відособлені підрозділи підприємств і організацій (у тому числі і міжнародних), які мають самостійний баланс і здійснюють розрахунки із застрахованими особами

Оплата праці (в т.ч. в натуральній формі), винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів (далі-СПД), які оподатковують з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

4% - за працівників інвалідів; 33,2% - за інших працівників, а також осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами

Іноземні дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філіали, представництва, інші відособлені підрозділи іноземних підприємств і організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України

Оплата праці (в т.ч. в натуральній формі), винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів (далі-СПД), які оподатковують з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

4% - за працівників інвалідів; 33,2% - за інших працівників, а також осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами

Підприємства, що використовують працю найнятих робітників з числа осіб льотних екіпажів повітряних судів цивільної авіації і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах

Оплата праці (в т.ч. в натуральній формі), винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів (далі-СПД), які оподатковують з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

42% - за осіб льотних екіпажів; 33,2% - за інших працівників і осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами; 4% - за працівників інвалідів

Приватні підприємці незалежно від системи оподаткування і інші особи, що використовують найману працю

Оплата праці (в т.ч. в натуральній формі), винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів (далі-СПД), які оподатковують з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

33,2% - за найманих працівників і осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП)

Зарплата, винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

з 01.01.2009р. - 26,56% - за всіх працівників, в т.ч. інвалідів; 33,2% - осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами,

Військові частини, інші органи, що виплачують грошове забезпечення

Грошове забезпечення

33,2%

Підприємства всеукраїнських суспільних організацій інвалідів, де кількість інвалідів складає не менше 50% загальної чисельності працюючої

Зарплата, винагорода за роботи, послуги з цивільно-правових договорів, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

4% - за всіх працівників; 33,2% - осіб, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами

Приватні підприємці на загальній системі оподаткування і члени їх сімей, які беруть участь у веденні ними підприємницької діяльності (за себе і членів сім'ї)

Сума доходу (прибутку), одержаного від відповідної діяльності, предмету обкладення податком з доходів

33,2%, але не менше мінімального страхового внеску, який складає 33,2% від мінімальної зарплати

Особи, що забезпечують себероботою самостійно (займаються адвокатською, нотаріальною, творчою і іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від неї)

Сума доходу (прибутку), одержаного від відповідної діяльності, предмету обкладення податком з доходів

33,2%, але не менше мінімального страхового внеску, який складає 33,2% від мінімальної зарплати

Приватні підприємці - платники фіксованого і єдиного податку (за себе)

Постанова КМУ №366

з 1 травня 2009г. не менше мінімального страхового внеску

Утримання

Найняті робітники за трудовими договорами

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Особи, що проходять альтернативну (невійськову) службу

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Особи, що виконують роботи, послуги з СПД

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Військовослужбовці (окрім осіб термінової служби), особи рядового і командного складу

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Особи, вибрані на виборні посади, які одержують зарплату (винагорода) за роботу на цих посадах

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

2%

Фіз. особи, які працюють за трудовими договорами (контрактам) і мають статус держслужбовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується в трудовий стаж на отримання пенсії за спеціальними законами України

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

Частина доходу: менш 150грн. - 1%; від 151 до 250грн. - 2%; від 251 до 350грн. - 3%; від 351до 500грн. - 4%; - від 501грн. - 5%

Особи льотних екіпажів повітряних судів цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-спостерігачі) і бортоператори, виконуючі спеціальні роботи в польотах

Зарплата, грошове забезпечення, винагороди за роботи, послуги з СПД, оподатковувані податком з доходів фізичних осіб, і допомога з тимчасової непрацездатності

Якщо дохід: менш 150грн. - 1%; від 150 до 250грн. - 2%; від 250 до 350грн. - 3%; від 350до 500грн. - 4%; від 500грн. - 5%

Додаток 3

Внески на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Види операцій

Розмір ставки

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню

У=2009=р. -=0,2=%;

у=I=півріччі=2010=року=-=0,5=%;

з 1 липня 2010 року збір не здійснюється

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

5 відсотків від вартості реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів

3 відсотки від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торгівельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

1 відсоток від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку.

Збір сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг

7,5 відсотка від вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку

Додаток 4

Структура надходжень та розподілу коштів Пенсійного фонду

Мета і завдання персоніфікованого обліку.

Починаючи з 01.01.2004 р. - дати набрання чинності Законом про пенсійне страхування - пенсії за віком обчислюються на підставі даних, накопичених щодо кожної застрахованої особи у базах даних системи персоніфікованого обліку відомостей Пенсійного фонду (СПОВ), сформованих за звітами за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Розмір пенсії тепер залежить від розміру заробітної плати (доходу) застрахованої особи за ті страхові місяці, за які до ПФУ перераховано відповідну суму страхових внесків.

Дані про застрахованих осіб в електронній базі даних СПОВ належать до конфіденційної інформації з обмеженим правом доступу. Інформація з неї може бути видана тільки на запит страхувальника або застрахованої особи. Останній також має право уточнити відомості, внесені до його персональної облікової картки.

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.