бесплатно рефераты
 

Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективност

p align="left">- технологічну підтримку;

- обробку транзакцій і забезпечення розрахунків;

- технічні послуги;

- технічне обслуговування термінальної техніки;

- цілодобову клієнтську підтримку;

- SMS і Інтернет банкінг;

- ліцензування і сертифікація;

- ведення претензійної роботи;

- консультаційні послуги;

- інтернет-комерція

Банк «Фінанси та Кредит» пропонує послуги з установки, підключення і процесингового обслуговування банкоматів Diebold, Opteva. 

До Процесингового Центру Банку можуть бути підключені банкомати марок, що підтримують протокол Diebold 912, або що мають емуляції вказаного протоколу, по засобах протоколу IP. Як провайдери зв'язку можуть виступати Датаком, Інфоком, Голден Телеком.  

Моніторинг і контроль в режимі on-line за банкоматами може здійснюватися службою моніторингу Банку або шляхом передачі частини функцій моніторингу банкоматів Банку-партнерові.    

Банк забезпечує:

- Реєстрацію і тестування банкоматів в системі авторизації і у контролері банкоматів Процесингового центру;

- Інсталяцію, налагодження і супровід програмного забезпечення;

- Моніторинг і контроль в режимі on-line усіх банкоматів;

- Технологічну підтримку банкоматів;

- Телекомунікаційні послуги при підключенні термінального обладнання Банку-партнера до Процесингового центру і забезпечення підтримки комунікаційних модулів.

Крім того, Банк готовий сприяти у придбанні банкоматів, а також надати консультаційні послуги, пов'язані з їх встановленням і подальшою експлуатацією.

Співпраця з Банком «Фінанси та Кредит» у видачі готівки за міжнародними платіжними картками VISA, MasterCard в пунктах видачі готівки Банку - партнера передбачає укладення Договору про видачу готівки за міжнародними платіжними картками, а також встановлення прямих кореспондентських відносин між банками. Банк проводить підключення до свого Процесингового центру терміналів Банку-партнера, здійснює обробку авторизаційних запитів. Відшкодування грошових коштів за здійсненими операціями відбувається наступного банківського дня на кореспондентський рахунок Банку-партнера.

При цьому Банк-партнер самостійно встановлює тарифи на видачу готівки за картками, випущеними іншими банками і отримує дохід у вигляді комісій від сум виданої готівки.

Процесинговий центр Банку забезпечує:

- цілодобову авторизацію операцій;

- обладнання пунктів  видачі готівки Банку-партнера POS-терміналами, що підтримують технологію VSDC (Visa Smart Debit/Credit);

- надання кваліфікованої допомоги у виборі, встановленнi, підключенні і обслуговуванні банкоматів і POS-терміналів на базі процесингового центру Банку;

- навчання персоналу Банку-партнера правилам обслуговування утримувачів карт і оформлення операцій з їх використанням;

- безкоштовне надання необхідних витратних матеріалів;

- оперативні консультації у разі виникнення ускладнень при оформленні операцій за картками; 

- вирішення спірних ситуацій, що виникають при обслуговуванні утримувачів платіжних карток.

Проект «електронні гроші»

Наступним етапом розвитку платіжних карток є впровадження в діяльність Банк «Фінанси та кредит» введеного Національним банком України з 01.01.2009 року «Положення про електронні гроші в Україні» [9].

«Електронні гроші» - це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента. В якості електронного пристрію - застосовується чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера тощо, які використовуються для зберігання держателями електронних грошей.

«Електронні гроші» є розвитком чипових безконтактних платіжних депозитних смарт-карт або «електронних гаманців», в яких банк - емітент поповнює суму коштів на смарт-карті клієнта банка, списуючи їх з його поточного рахунку на депонент, а клієнт може отримати кошти готівкою в банкоматі, або розплатитися в магазині безготівковими коштами за товари, списуючи за допомогою автоматичних пристроїв відповідну суму з «електронного гаманця».

Метою Положення [9] є регулювання діяльності, пов'язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю:

1. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб'єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей, а також до систем електронних грошей в Україні.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:

- випуск електронних грошей - послуга з надання фізичним та юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов'язана із зобов'язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу;

- держатель - фізична або юридична особа, яка має право здійснювати операції з електронними грошима відповідно до договору, укладеного з емітентом або з уповноваженою ним особою;

- емітент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей;

- користувач - фізична особа, яка має право використовувати електронні гроші для придбання товарів або послуг, а також для переказів іншим фізичним особам;

- обмінні операції з електронними грошима - послуги з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом на електронні гроші іншого емітента;

- погашення електронних грошей - послуга з вилучення електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред'явнику готівкових або безготівкових коштів;

- розповсюдження електронних грошей - послуга з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення;

- система електронних грошей - сукупність відносин, які виникають між емітентом і держателями, у тому числі торговцями та користувачами, щодо здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей;

- торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, що на підставі договору, укладеного з емітентом або уповноваженою ним особою, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.

3. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки (далі - банки-емітенти).

4. Банк-емітент веде окремий облік коштів, які надходять від держателів, загальною сумою на рахунку банку-емітента та окремо за кожним видом електронного пристрою.

5. Операції з електронними грошима здійснюються банками-емітентами та держателями відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, правил, установлених банками-емітента-ми та платіжними організаціями внутрішньодержавних або міжнародних платіжних систем, а також умов укладених договорів.

Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей:

1. Банки мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях, за винятком випуску наперед оплачених платіжних карток.

2. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суму готівкових або безготівкових коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб під час здійснення випуску електронних грошей.

3. Електронні гроші є випущеними з моменту їх завантаження банком-емітентом або уповноваженою ним особою на електронний пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача.

4. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити, щоб сума електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, не перевищувала суму, еквівалентну 5000 гривень.

5. Банк-емітент зобов'язаний надавати держателям інформацію щодо тарифів і правил здійснення держателями операцій з випущеними ним електронними грошима.

6. Банк-емітент зобов'язаний до початку здійснення випуску електронних грошей та в порядку, установленому цим Положенням, узгодити з Національним банком правила системи електронних грошей, за винятком:

- правил Національної системи масових електронних платежів;

- випуску банком наперед оплачених платіжних карток за договором, укладеним з платіжною організацією міжнародної платіжної системи, зареєстрованим Національним банком у встановленому законодавством України порядку.

7. Банк-емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

8. Банк-емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та обігом електронних грошей, за формою згідно цього Положення.

Вимоги щодо розповсюдження, використання, приймання та обмінних операцій з електронними грошима:

1. Банк-емітент має право укладати договори з іншими юридичними особами про розповсюдження ними електронних грошей, за винятком розповсюдження наперед оплачених платіжних карток.

2. Банк-емітент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з іншими суб'єктами господарювання про надання користувачам таких засобів.

3. Користувачі мають право використовувати електронні гроші банків-емітентів для оплати товарів і послуг торговців, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам.

4. Торговець на підставі договору, укладеного з банком-емітентом або уповноваженою ним особою, має право приймати від користувачів електронні гроші як засіб платежу за товари або послуги.

5. Банк-емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими банками-емітентами, а також укладати договори з іншими суб'єктами господарювання про здійснення ними такої діяльності.

Вимоги щодо погашення електронних грошей:

1. Банк-емітент зобов'язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.

2. Фізичні та юридичні особи, які не є банками, не мають права приймати електронні гроші в обмін на готівкові або безготівкові кошти, за винятком укладення юридичними особами договору з банком-емітентом про розповсюдження електронних грошей.

3. Банк-емітент може здійснювати погашення електронних грошей у готівкових коштах або шляхом переказу на поточний рахунок пред'явника.

Електронні гроші є погашеними банком-емітентом з моменту зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або видачі йому готівкових коштів.

Вимоги до систем електронних грошей:

1. Банк-емітент має право самостійно забезпечувати функціонування системи електронних грошей, а також укладати договори з юридичними особами про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.

2. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити проведення користувачем кожної окремої трансакції в межах суми, передбаченої пунктом цього Положення.

3. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між держателями електронних грошей за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п'яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.

4. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити запровадження в системі електронних грошей:

- організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

- системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, обігу та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання.

5. Банк-емітент зобов'язаний визначати вимоги у договорах, укладених з юридичними особами, про виконання ними операційних або інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.

6. Банк-емітент зобов'язаний постійно проводити моніторинг системи електронних грошей за параметрами, установленими правилами системи електронних грошей.

Порядок узгодження правил системи електронних грошей

1. Банк, який має намір здійснювати випуск електронних грошей, для узгодження правил системи електронних грошей подає до Національного банку такі складені державною мовою документи:

а) клопотання про узгодження правил системи електронних грошей за формою згідно з додатком до цього Положення;

б) підписані керівником правила системи електронних грошей, які мають містити положення про:

- порядок здійснення операцій між банком-емітентом та держателями, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

- управління фінансовими і технічними ризиками в системі електронних грошей;

в) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків з використанням електронних грошей, підписану керівником;

г) зразки договорів, які укладатимуться з держателями.

2. Строк розгляду Національним банком документів, поданих банком для узгодження правил системи електронних грошей, не може перевищувати одного місяця з дати надходження до Національного банку документів, які відповідають вимогам цього Положення.

3. Національний банк письмово повідомляє банк про узгодження правил системи електронних грошей і розміщує інформацію про це на сторінці Національного банку в мережі Інтернет.

4. Після розміщення Національним банком інформації про узгодження правил системи електронних грошей на сторінці Національного банку в мережі Інтернет інші банки-емітенти цієї системи мають право не узгоджувати відповідні правила.

Висновки

Проведені в курсовій роботі дослідження ринку карткових банківських послуг в Україні показали, що за останні 5 років:

1. Обсяги ринку банківських карткових послуг зросли більш ніж в 10 разів (з 3,2 млн. держателів платіжних карток у 2002 році до 37,2 млн. держателів платіжних карток у 2009 році)

2. Обсяги банківських операцій з використанням платіжних карток зросли більш ніж в 15 разів (з 20 млрд. грн. у 2002 році до 372 млрд. грн. у 2008 році)

Як показує аналіз функціональної структури емітованих комерційними банками платіжних карток, основними картками в Україні є:

а) картки з магнітною смугою (93,6%);

б) картки, які працюють по дебетовій схемі (76,6%);

в) 98,7% приватні картки призначені для проведення платежів в точках еквайрінгу та отримання готівки в банкоматах чи відділеннях банків.

Ринок на 70% монополізований 5-ю комерційними банками України:

а) ЗАТ КБ «Приватбанк»:

- 47,8% частка по кількості емітованих карток;

- 34,7% частка по кількості банкоматів;

- 46,3% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

б) АКБ «Райффайзен банк Аваль»:

- 10,4% частка по кількості емітованих карток;

- 11,43% частка по кількості банкоматів;

- 8,4% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

в) АКБ «Промінвестбанк»:

- 6,94% частка по кількості емітованих карток;

- 8,3% частка по кількості банкоматів;

- 4,1% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

г) АКБ «Ощадбанк»:

- 4,0% частка по кількості емітованих карток;

- 3,75% частка по кількості банкоматів;

- 2,46% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

д) АКБ «Укрсоцбанк»:

- 2,75% частка по кількості емітованих карток;

- 4,9% частка по кількості банкоматів;

- 3,13% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Досліджуємий на ринку карткових банківських послуг Банк "Фінанси та Кредит" зареєстровано 30 жовтня 1991 року як Комерційний Банк "Український комерційний банк ділової співпраці", з 13 жовтня 1995 року перереєстровано як Комерційний Банк "Фінанси та Кредит". У грудні 2002 року згідно з Законом "Про банки і банківську діяльність" до Статуту Банку було внесено зміни: Банк зареєстровано як Банк "Фінанси та Кредит", ТОВ. У 2007 році Банк «Фінанси та Кредит»  було реорганізовано з Товариства з обмеженою відповідальністю  (ТОВ) у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ).

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ВАТ Банк «Фінанси та кредит» займає наступні рейтингові місця за обсягами характерних агрегатів балансу та ефективності їх використання в банківській системі України та відносні частки фінансів банківської системи України:

- Обсяг валюти активів балансу - 18 439 млн. грн.(13 місце - 2,07%);

- Обсяг власного капіталу - 2 617 млн. грн.(12 місце - 2,11%);

- Обсяг статутного капіталу - 184,2 млн. євро (12 місце);

- Обсяг кредитно-інвестиційного портфеля

- 16 460 млн. грн.(13 місце - 2,17%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

- 6 599 млн. грн.(9 місце - 3,255%);

- Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

- 3 725 млн. грн.(14 місце - 1,672%);

- Обсяг балансового прибутку - 142,6 млн. грн. (15 місце - 1,913%);

- Прибутковість статутного капіталу - 7,13% (56 місце);

- Прибутковість активів балансу - 0,773% (66 місце);

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International і пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг, передбачений міжнародними стандартами. Банк проводить емісію карток Europay та Visa, обслуговує приватні особи, корпоративні картрахунки підприємств, зарплатні проекти. Відкрито карткових рахунків MasterCard -8 509 шт. та Visa - 630 730 шт. 

Завдяки власному процесінговому центру, Банк проводить розрахунки платіжними картами як власних клієнтів, так і опрацьовує транзакції клієнтів банків - афеліатів.

Активна присутність Банку на ринку карткових продуктів відчувається також завдяки обслуговуванню великої кількості еквайрінгових точок. Станом на 1 січня 2009 року Банк співпрацював з 480 торговими точками. Так, оборот по еквайрінгу за 2008 рік склав 45,5 млн. дол. США, 2,8млн. евро, 2 259,9млн. грн. Привабливістю для клієнтів в співпраці з банком є розвинута мережа банківських відділень, значна кількість банкоматів, можливість стати держателем мультивалютних карток, у тому числі у євро. Карткові технології надають можливість відкривати мультивалютні кредитні лінії, отримувати готівку, здійснювати солідні покупки за безготівкові кошти, що робить їх значно безпечнішими та зручнішими, а також подорожувати по всьому світу без жодних обмежень. Оборот по емітованим Банком платіжним картам за поточний рік склав 134, 2 млн. дол. США, 15,6млн. евро, 4 118,7млн. грн. У звітному році Банком була створена об'єднана мережа банкоматів з Укрсоцбанком, Укрсиббанком та Правекс Банком, яка нараховує 2 810 банкоматів. 

Частка ринку банківських карткових послуг в Україні, яку займає досліджує мий в курсовому проекті банк ВАТ «Фінанси та кредит» є досить невеликою:

- 0,84% частка по кількості емітованих карток (18 місце);

- 1,98% частка по кількості банкоматів (12 місце);

- 2,94% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток(7 місце).

Банк «Фінанси та Кредит» пропонує фізичним і юридичним особам оформлення і обслуговування платіжних карток:

- Visa Gold

- MasterCard Gold

- Visa Classic

- MasterCard Mass

- Visa Electron

- Visa Domestic

- Cirrus Maestro

- Visa Electron Instant Issue

- Visa Business Electron

Аналіз результатів рейтингу клієнтської вартості придбання та експлуа-тацію пластикових карток Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву показав:

- вартість послуг банку «Фінанси та Кредит» знаходиться в групі високих тарифів, та тільки поступається лідеру карткового ринку КБ «Приватбанк»;

- банки, які починають розвивати картковий бізнес, на початку діяльності «демпінгують» для приваблювання клієнтів;

- лідери карткового ринку, які мають велику інфраструктуру банкоматів, POS-терміналів та відділень по Україні, тримають найвищі тарифи.

Враховуючи зарубіжний досвід впливу фінансової кризи на ринок карткових послуг, в Україні у 2009 році різко згортається ринок кредитних карток та продовжується розвиток ринку дебетових розрахункових карток.

Так, Банк «Фінанси та кредит», реалізуючи досвід функціонування розрахунків за допомогою платіжних карток в країнах з розвинутою економікою реалізує наступні програми розвитку карткового бізнесу:

1. Проект об'єднання з банками партнерами.

Для зручності користування платіжними картками Банк проводить об'єднання своєї банкоматної мережі з іншими банками, що мають розгалужену мережу банкоматів. Внаслідок цього клієнти, будучи власником платіжних карток Банку, мають можливість отримувати готівку по платіжних картках міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard WorldWide у всіх регіонах України по тарифах Банку.

2. Проект випуску пластикових карт різних міжнародних платіжних систем, які працюють з одного мультивалютного карткового рахунку клієнта.

Відкриття на один рахунок карток різних платіжних систем VISA GOLD і MasterCard GOLD, VISA Classic і MasterCard Mass, VISA Electron і Maestro) дає можливість:

· довіреною особою здійснювати операції по Вашому картковому рахунку;

· розрахуватися карткою в будь-якій країні світу, незалежно того, якій платіжній системі віддає перевагу країна (Америка - Visa Int., Європа - Master-Card WorldWide); 

· альтернативної оплати у випадку, якщо торгова точка приймає тільки певний вид картки; 

· розділити оплату по певних видах операцій між картками різних платіжних систем;

· у разі втрати/крадіжки/пошкодження однієї платіжної картки мати доступ до Вашого карткового рахунку.

Банк "Фінанси та Кредит" з 1999 року має статус повноправного принципового члена (Principal member) міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide і VISA International і має всі ліцензії міжнародних платіжних систем, включаючи права на емісію, еквайринг (видача готівки, банкомати, торгівельні точки).

Власний Процесинговий центр Банку "Фінанси та Кредит" сертифіковано системами Visa International  і MasterCard Worldwide, процесинг операцій з пла-тіжними картками здійснюється у повній відповідності до функціональних ви-мог міжнародних платіжних систем.

Банк "Фінанси та Кредит" сертифіковано з емісії та еквайрингу платіжних карток VSDC (VISA Smart Debit/Credit) стандарту EMV в VISA International включаючи POS-термінали і банкомати. Впроваджено емісію та здійснюються розрахунки за картками Visa з використанням рахунків у євро. Заершується проект з сертифікації чіпових карток платіжної системи MasterCard Worldwide з обслуговування платіжних карткою у еквайринговій мережі Банку.

Статус повноправного Принципового члена міжнародних платіжних систем MasterCard Worldwide і VISA International дозволяє Банку "Фінанси та Кредит" пропонувати установам-партнерам програми розвитку власного карткового бізнесу, широкий спектр послуг з урахуванням індивідуальних особливостей, мети та завдань банку-партнера.

Наступним етапом розвитку платіжних карток є впровадження в діяльність Банк «Фінанси та кредит» введеного Національним банком України з 01.01.2009 року «Положення про електронні гроші в Україні».

«Електронні гроші» є розвитком чипових безконтактних платіжних депозитних смарт-карт або «електронних гаманців», в яких банк - емітент поповнює суму коштів на смарт-карті клієнта банка, списуючи їх з його поточного рахунку на депонент, а клієнт може отримати кошти готівкою в банкоматі, або розплатитися в магазині безготівковими коштами за товари, списуючи за допомогою автоматичних пристроїв відповідну суму з «електронного гаманця».

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.