бесплатно рефераты
 

Облік коштів на розрахунковому рахунку в банках

Облік коштів на розрахунковому рахунку в банках

Зміст

1. Характеристика підприємства ВАТ "Житомир - Авто"

2. Технологія обліку коштів на розрахунковому рахунку в банках

3. Характеристика первинних документів обліку на розрахунковому рахунку в банках

4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку

5. Характеристика вихідних документів обліку

Висновки

Додаток

1. Характеристика підприємства ВАТ "Житомир - Авто"

ВАТ "Житомир - Авто", зареєстровано, як відкрите акціонерне товариство Виконкомом Житомирської Ради народних депутатів. 24 червня 1998 року № 880. Місце знаходження товариства: 10004 Житомир, проспект Миру 52.

Засновниками товариства були слідуючи юридичні особи:

- Фонд державного майна України;

- Акціонерна компанія "Авто";

- Організація орендарів "Автосервіс", Житомирського обласного орендного підприємства "Автосервіс".

ВАТ "Житомир - Авто" було створено 25 років тому, як державне підприємство. У травні 1993 року орендне підприємство "Автосервіс" було перетворено в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство "Житомир-Авто" згідно наказу Фонду Державного майна України № 10-АТ від 25.05.93 року. Викуп державної долі проводився на протязі І993-1994 рр., свідоцтво про викуп видана Держорендом України 31.08.94 р. У вересні 1993р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про структуру акціонерного товариства. До складу ВАТ "Житомир-Авто" увійшли:

- Головний комерційно-виробничий центр;

- 3 філіали;

- 5 дочірніх підприємств.

Рішення акціонерів про зміну структури ВАТ “Житомир-Авто” було викликано наступними причинами. Керівництво підприємств, які входили до складу ВАТ "Житомир-Авто", не мало достатньої самостійності, а необхідність узгодження багатьох дій та рішень з Дирекцією, що знаходиться на великій відстані, негативно впливала на роботу підприємств.

Таким чином виходячи з територіального принципу було створено головне підприємство, в яке входило 3 філіали, 5 дочірніх підприємств.

ВАТ “Житомир-Авто" включав Головний виробничо - комерційний центр 5 дочірніх підприємств.

Головний виробничо - комерційний центр знаходиться у місті Житомирі. До його складу входять 3 філіали:

- Філіал ВКЦ "Новоград - Волинськ-Авто". Місцезнаходження - місто Новоград-Волинськ. Кількість працюючих-27. Мають 2 виробничих корпуса, склад і магазин для прожу запчастин;

- Філіал ВКЦ "Овруч - Авто". Місцезнаходження - с. Заріччя, Овруцький район. Кількість працюючих - 19. Мають виробничий корпус, 2 склади і магазин;

- Філіал “Корнін - Авто”. Місцезнаходження - смт. Корнін, Попельнянського району.

Предметом діяльності ГВКЦ і філіалів, що до нього входять є:

- надання послуг по технічному обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;

- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;

- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації, в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин та інші, в тому числі на консигнаційній. комісійній основі та інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

Головний виробничо - комерційний центр знаходиться у місті Житомирі, проспект Миру, 52. Має адміністративно - виробничий корпус, 2 склади, салон-магазин з продажу автомобілів та запчастин у місті Житомирі і магазин запчастин у місті Радомишль. Основні напрямки діяльності - централізоване забезпечення запчастинами та допоміжними матеріалами торгівлі і виробництва. Чисельність працівників - 71.

ВАТ "Житомир-Авто" є материнською компанією 5 дочірніх підприємств, а саме:

- ВКЦ “Полісся-Авто" - спеціалізоване підприємство що здійснює торгівлю запчастинами і надає послуги по ремонту автомобілів, підприємство має 2 склади, салом-магазин, адміністративно - виробничий корпус. Місцезнаходження - м. Житомир. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%. Кількість працюючих - 46.

- ВКЦ "Сінгаї - Авто” - надає послуги по ремонту автомобілів, має кафе-бар, 2 автостоянки, виробничий корпус, склад запчастин. Місцезнаходження - с. Сінгаї, Коростенський район, частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%. Кількість Працюючих - 36.

- ВКЦ “Радомишль - Авто" - надає послуги по ремонту, автомобілів. Має виробничий корпус, склад запчастин. Місцезнаходження - місто Радомишль. Частка материнської компанії в статутному фонді складає І00%. Кількість працюючих - І4.

- ВКЦ "Олевськ - Авто" -- здійснює торгівлю запчастинами, надає послуги по ремонту автомобілів. Має адміністративно виробничий корпус і магазин. Місцезнаходження - пгт. Олевськ. Кількість працюючих - 21. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%.

- ВКЦ “Малин-Авто” -- надає послуги по ремонту автомобілів, займається торгівлею запчастин та автомобілів. Має адміністративно виробничий корпус, магазин запчастин. Місцезнаходження - м. Малин. Кількість працюючих - 2І. Частка материнської компанії в статутному фонді складає 100%.

3 1998 року ВАТ "Житомир-Авто" являється ділером Запорізького заводу "АвтоЗАЗ -ДЕУ" по продажу автомобілів його виробництва, з 1999 року -- ділером по продажу автомобілів марок "Волга" і "Газель" НПО "Укрзахідімпекс". ВАТ "Житомир-Авто" має договори з іншими підприємствами, які дають на комісійний та іншій основі, не заборонених чинним законодавством, автомобілі на реалізацію.

В зв'язку з тим, що держава звільнила від обкладання ПДВ і акцизного збору автомобілі виробництва заводу "АвтоЗАЗ-ДЕУ"-- ці автомобілі, особливо марки "Таврія" і "Славута" мали великий попит у населення. Це дало змогу розширити ринок збуту.

ВАТ "Житомир-Авто" успішно конкурує з іншими магазинами завдяки доступним цінам та більш широкому асортименту вибору запчастин і автомобілів.

Конкуренція з надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів дуже висока. Підприємство конкурує, як з приватними підприємствами, що мають низькі ціни -- це ті, що ремонтують в своїх гаражах і не несуть великих затрат на обслуговування адміністрації, матеріальних витрат, податки, так і з великими приватними підприємствами. ВАТ "Житомир-Авто" підвищує свою конкурентну спроможність тим, що старається придбати сучасне обладнання, спеціальний інструмент, орієнтується на технологічно складні роботи ремонту автомобілів.

Але в 1999 році цей вид діяльності був збитковий через невелику кільквість машинозаводів. Проте керівництво очікує, що з часом, завдяки рекламним заходам, клієнти будуть більш обізнаними, попит на послуги і на торгівлю зростатиме.

Основними клієнтами ВАТ "Житомир-Авто" виступають державні установи, організації та населення.

Досвід показує що автосервіс залежить від загальних економічних умов, впевненості в майбутньому, стабільності доходів населення, рівня попиту на окремі запчастини і автомобілі. Але так, як підприємства сьогодні не всі працюють, населення має низькі доходи, то наше підприємство має великі проблеми.

Одна із проблем, це велика конкуренція приватних підприємців і приватних підприємств. Є проблема сезонності робіт. В осінньо-зимовий період різко падає обсяг реалізації послуг і обсяг товарообігу.

Із соціальних проблем -- найболючіша -- це низька зарплата працівників.

Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерському обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Але при організації бухгалтерського обліку на ВАТ "Житомир - Авто" постає питання про доцільність створення КСБО. Це питання дуже важливе, оскільки вибір способу обробки облікової інформації є визначальним в організації бухгалтерського обліку, яка, за словами російського бухгалтера початку XX ст. І.П. Бабенка, "...має відповідати особливостям конкретного підприємства, його цілям та інтересам, а також сприяти планомірному та раціональному веденню господарства".

Загалом, можна організувати облік і без застосування комп'ютерів, але лише за умови належної організації управління підприємством у цілому. У зв'язку з цим проф. М.А. Левенсон зазначав, що "...бухгалтерія великого підприємства може бути організована порівняно задовільно навіть у тому випадку, якщо вона ведеться з використанням застарілих технічних прийомів, але обов'язково наявна раціональна організація управління підприємством в цілому". На подібній позиції стоїть і сучасний американський автор Д. Тапскотт. Він пише, що "...у конкретних економічних умовах може виявитися більш ефективним надати перевагу інвестиціям в удосконалення ручних операцій із документами, а не у витончені комп'ютерні системи".

На ВАТ "Житомир - Авто", організація управління та обліку перебуває у задовільному стані, створення й використання комп'ютерної системи бухгалтерського обліку не лише прискорила процес обробки інформації, а й істотно впорядкувала та покращити його. Така можливість зумовлена тим, що комп'ютерний спосіб обробки облікової інформації вимагає формального та чіткого опису облікових процедур у вигляді алгоритмів, що впорядковує виконання обов'язків обліковими працівниками.

Організація бухгалтерського обліку на ВАТ "Житомир - Авто" потребує певних передумов. У більшості випадків виділяють дві основні передумови:

- ретельне вивчення технології виробництва;

- висока кваліфікація головного бухгалтера.

Сучасні автори-практики називають кілька передумов, специфічних для організації саме комп'ютерного бухгалтерського обліку. С.П. Проскурін вважає, що фірма готова до комп'ютеризації тоді, "...коли діяльність окремих елементів у її "живій" системі починає стабілізуватися: напрямок визначений, склад менеджерів оптимальний і функціонально повний, показники діяльності фірми стабільно зростають". А В.М. Давидов використовує термін "підготовлений замовник". Це замовник, який знає, що таке обчислювальна техніка і не тільки встановив її на підприємстві, а й використовує у виробництві та управлінні.

Досвід комп'ютеризації бухгалтерського обліку підприємств дозволяє виділити ще дві передумови, характерні для організації комп'ютеризованого обліку:

- наявність грошових коштів для інвестицій у створення та експлуатацію інформаційної системи (80 % невдач у комп'ютеризації обліку зумовлені відсутністю коштів);

- зацікавленість директора і головного бухгалтера підприємства у впровадженні інформаційних систем (на шляху комп'ютеризації обліку, як показали дослідження, через незацікавленість керівництва зазнали невдач близько 20 % підприємств).

Інформаційна система створюється для конкретного об'єкта, в даному разі -- для підприємства та його бухгалтерії. Ефективна інформаційна система враховує різницю між рівнями управління, сферами дій, а також зовнішніми обставинами і надає кожному рівню управління тільки ту інформацію, яка необхідна йому для ефективної реалізації функцій управління.

2. Технологія обліку коштів на розрахунковому рахунку в банках

Об'єкт обліку - вільні грошові кошти підприємства у національній та іноземній валюті, які знаходяться в установах банків.

Для зберігання коштів та проведення безготівкових розрахунків для суб'єктів підприємницької діяльності у банках відкриваються розрахункові, валютні та інші рахунки.

Розрахунковий рахунок відкриває кожний самостійний господарський суб'єкт (підприємство, організація, установа), що має самостійний баланс. Виробничим одиницям відкриваються поточні рахунки. Об'єднанням, що мають виробничі одиниці поза своїм місцезнаходженням, можуть бути відкриті розрахункові рахунки.

Для оформлення відкриття розрахункового (або поточного) рахунка до банку подаються такі документи:

- заява про відкриття рахунка;

- документ про створення господарського суб'єкта;

- наказ про створення підприємства;

- копія статуту, установчого договору;

- свідоцтво про реєстрацію;

- картки зі зразками підписів і відбитків печатки.

Операції на розрахункових і поточних рахунках регламентуються законодавством і правилами банку.

Документальне оформлення операції. Операції на рахунках виконують за розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком.

Готівку для зарахування на розрахунковий рахунок приймає представник власника рахунка, спираючись на документ - «Оголошення на внесок грошей готівкою» (форма оголошення № 1). В ньому зазначається джерело надходження грошей, що вносяться (виторг, виручка, квартплата мешканців будинків підприємства), заробітна плата, яка не видана, тощо. Готівка видається за грошовим чеком. Для оформлення одержання грошей банк згідно із заявою власника рахунка видає чекову книжку. При одержанні грошей готівкою на зворотному боці чека зазначають цільове призначення (заробітна плата, допомога тощо).

На розрахункових (або поточних) рахунках виконують безготівкові розрахунки щодо основної діяльності.

Найчастіше застосовують розрахункові документи: платіжні вимоги, платіжні доручення і розрахункові чеки.

Джерелами надходження на розрахунковий рахунок до банку є кошти покупців за реалізовану їм продукцію, за послуги, що надані іншим підприємствам і організаціям, кредити банку і т. ін.

Основними напрямами видачі грошей з розрахункового рахунка в банку є платежі постачальникам за сировину, матеріали, готові вироби, енергію, кредити, що погашаються банку, внески до бюджету, погашення заборгованості, гроші готівкою для видачі заробітної плати тощо.

Усі операції на розрахункових рахунках виконуються за документами встановленої форми. Вони єдині для всіх галузей. При зарахуванні грошей на розрахунковий рахунок не потрібна згода його власника. Проте всі платежі з розрахункового рахунка виконуються, як правило, банком за розпорядженням власника рахунка в межах вільного залишку коштів.

Без погодження з власником розрахункового рахунка оплачуються лише виконавчі листи судів, накази арбітражу та інші виконавчі документи, зокрема не сплачені вчасно платіжні вимоги, платіжні доручення, розпорядження фінансових органів про стягнення прострочених платежів до бюджету тощо.

Якщо коштів на розрахунковому рахунку для оплати пред'явлених документів не вистачає, установлена така послідовність дій: видача на невідкладні потреби в межах установленого ліміту, на заробітну плату з відрахуваннями органам соціального страхування, платежі до бюджету, погашення заборгованості постачальникам, внески амортизаційного фонду на капітальні вкладення (якщо з цією метою створюється амортизаційний або ремонтний фонд), погашення кредиту банку, інші платежі.

Підприємствам окрім розрахункового рахунка відкривають спеціальні позикові рахунки, через які проходить основний потік розрахункових операцій цих підприємств. У таких випадках на розрахунковий рахунок надходить лише частина виручки (у частині нематеріальних витрат), надходження фінансування в оборотні засоби; з розрахункового рахунка виконуються всі платежі з прибутку, витрати за рахунок спеціальних фондів тощо.

Підприємствам різних галузей діяльності також відкриваються спеціальні позикові рахунки. З цих рахунків одержують кредит під матеріальні цінності, на оплату рахунків постачальників, а виручка за реалізовані цінності надходить на погашення одержаного кредиту.

Аналітичний облік наявності та руху грошових коштів на рахунках у банку здійснюється за виписками банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю.

Операції, що проводяться на розрахунковому рахунку, у банку обліковуються на рахунку «Розрахунковий рахунок». Основою для запису операцій на ньому є виписки банку з розрахункового рахунка. Періодично (здебільшого щодня) банк видає власникам розрахункових рахунків виписки з рахунка з копіями розрахункових документів. Виписка обов'язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з погляду відповідності її поданим документам; при цьому встановлюється, чи всі записи стосуються підприємства - власника розрахункового рахунка. У виписці проставляється номер кореспондуючого рахунка. Виписка є основою для записів до реєстрів бухгалтерського обліку операцій на розрахунковому рахунку. Записи банку і підприємства мають бути ідентичними.

Сальдо розрахункового рахунка як в обліку банку, так і підприємства завжди має бути однаковим. Якщо при перевірці виписки банку підприємство встановило, що якась сума в банку неправильно записана (зарахована або списана), то воно повторює цю помилку банку і надсилає до банку письмове повідомлення про це. Усі помилки банку відображуються в кореспонденції з рахунком «Розрахунки за претензіями».

Виписка банку замінює собою реєстр аналітичного обліку за розрахунковим рахунком, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду.

Облік операцій па інших рахунках в банку. Крім розрахункового рахунка підприємство може мати в банку інші рахунки для зберігання оборотних (наприклад - акредитиви, чекові книжки тощо) або необоротних (депозити більше одного року тощо) грошей (коштів).

Операції на цих рахунках оформляють у розглянутому щойно порядку.

3. Характеристика первинних документів обліку на розрахунковому рахунку в банках

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків кожному підприємству під час його організації відкривається рахунок в банку. Для його відкриття банку надаються такі документи: заява банківської форми, посвідчення про реєстрацію підприємства, статут, затверджений нотаріально і з відмітками податкової адміністрації і соціальних фондів (пенсійного, страхового, фонду зайнятості та фонду страхування від нещасних випадків), посвідчення про реєстрацію в статистичному органі; картка зі зразками підписів керівника і головного бухгалтера, якщо він передбачений штатним розкладом. У разі відсутності призначеного головного бухгалтера підпис залишає лише керівник і ставиться на картці кругла печатка підприємства.

Поточному рахунку кожного підприємства банком присвоюється номер (код), який потім проставляється на всіх документах, якими оформлюються господарські операції за цим рахунком. Може бути відкрито два і більше поточних рахунків, кожному з них присвоюється окремий номер, а один з них є основним. У разі наявності двох і більше поточних рахунків в національній валюті власник рахунків протягом трьох робочих днів повинен визначити один основний.

Безготівкові розрахунки оформляються такими бухгалтерськими документами банківської форми: платіжними дорученнями, вимогами-дорученнями, платіжними вимогами, заявами на акредитив, розрахунковими чеками, векселями. Для одержання готівки з поточного рахунка оформлюється грошовий чек, а для внеску готівки -- об'ява на внесок готівки.

Після відкриття поточного рахунка банк видає (продає) підприємству чекову книжку, яка являє собою бланки суворої звітності і зберігається в сейфі як і готівкові гроші. Чек являє собою розпорядчий документ банку на виплату готівки. Виплата здійснюється суворо за цільовим призначенням коштів: на виплату заробітної плати, витрати з відрядження, на господарські потреби. До чека виписується корінець, який лишається при чековій книжці. Кожний бланк чека контролюється банком. Виправлення в ньому не допускаються, в разі допущення помилки зіпсований чек залишається при чековій книжці.

Об'ява на внесок готівки виписується в банку касиром чи іншою особою, що вносить готівку. Цей документ являє собою три частини однакової форми: одна повертається представнику підприємства як квитанція, що підтверджує одержання суми банком, друга частина залишається банку, а третя -- повертається підприємству разом із випискою.

Виписка банку з поточного рахунка -- це зведений документ грошових операцій. У ній зареєстровані всі операції, як безготівкові так і готівкові. Виписка надається підприємству щоденно або в інші терміни залежно від кількості операцій. В ній зазначаються дати на початок виписки і кінець, сальдо -- також на початок і кінець виписки та всі операції за дебетом і кредитом.

Кожна одержана виписка повинна бути оброблена: перевірено сальдо початкове даної виписки з кінцевим попередньої, з'ясовано зміст кожної операції і проставлено кореспондуючі рахунки, проведено арифметичну перевірку правильності оборотів і визначення кінцевого сальдо. При визначенні кореспондуючих рахунків слід мати на увазі, що суми проставлені у виписці за дебетом, означають кредит і навпаки. Це пояснюється тим, що банк дає виписку з свого рахунка, який для банку є пасивним.

Виписка банку служить основою для бухгалтерського обліку грошових коштів на поточному рахунку.

Для бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів на поточному рахунку в національній валюті призначений рахунок 131 «Поточний рахунок в національній валюті». Він активний, призначений для обліку засобів господарства, основний, грошовий. За дебетом цього рахунка ведеться облік надходження грошових коштів на поточний рахунок у національній валюті, а за кредитом -- списання перерахованих та виданих грошових коштів із поточного рахунка.

Найбільш розповсюдженими типовими записами за рахунком 131 є:

Дебет 131 за кредитом рахунків:

36 -- зарахування виручки від покупців за реалізовану продукцію і виконані роботи,

50 -- зарахування довгострокової позики,

60 -- зарахування короткострокової позики,

67 -- надходження в уплату дебіторської заборгованості (наприклад, орендної плати та інше),

30 -- надходження готівки з каси

та деякі інші.

Кредит рахунка 131 у дебет рахунків:

63 -- оплата заборгованості постачальників за одержані матеріали та підрядчиків за виконані роботи,

64-- погашення заборгованості перед бюджетом за податками,

65 -- погашення заборгованості перед соціальними фондами,

685 -- погашення кредиторської заборгованості,

30 -- надходження готівки в касу

та інші.

При комп'ютерній формі обліку згідно з первинним документами видаються відомості за дебетом і кредитом рахунка 131 у розрізі кореспондуючих рахунків. В умовах ручної обробки інформації операції за дебетом рахунка 131 нагромаджуються у відомості № 2, а за кредитом рахунка 131 -- в журналі-ордері № 2. В ці регістри операції записуються з виписок банку. Кожна виписка окремим рядком, при цьому операції з однаковою кореспонденцією рахунків підсумовуються.

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.